UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 7 – Istorija arhitekture i umetnosti

Obaveštenje za studente II godine OASA

Predmet:
Kurs 7.2. – Istorija arhitekture i naseljavanja 2

Obaveštavaju se studenti druge godine osnovnih studija da na ispit iz predmeta Kurs 7.2. – Istorija arhitekture i naseljavanja 2 koji je zakazan za:

utorak, 01. juli 2014, u 15.00 časova, u salama 218-235

obavezno ponesu sledeće:

  1. Identifikacioni list (videti Uputstvo za pakovanje portfolija predmeta Kurs 7.2. – Istorija arhitekture i naseljavanja 2, Popunjen list 2-Naslovna strana portfolija),
  2. Kurikulum predmeta Kurs 7.2. – Istorija arhitekture i naseljavanja 2 i
  3. Zapisnik o ocenjivanju u 2 primerka (videti Zapisnik o polaganju ispita predmeta Kurs 7.2. – Istorija arhitekture i naseljavanja 2) na kom treba popuniti ime, prezime i broj indeksa.

Studenti koji ne budu doneli gore navedenu dokumentaciju neće moći da polažu ispit.

Studenti koji iz opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti da polažu PRVI i DRUGI KOLOKVIJUM iz predmeta Kurs 7.2. – Istorija arhitekture i naseljavanja 2, mogu da polažu PONOVLJENI PRVI I DRUGI KOLOKVIJUM u sali 235 u 17 časova ( nakon završenog ispita iz Kursa 7.2. – Istorija arhitekture i naseljavanja 2).

Iz kabineta 232