УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 7 - Историја архитектуре и уметности Date: 12/10/2013 Кључне речи:

Модул 7 – Историја архитектуре и уметности

Zadar_Sv_Donat_V.IVANOV
Црква Св. Доната у Задру | Фото: Владимир Иванов

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 7 – Историја архитектуре и уметности:  Курс 7.2. – Историја архитектуре и насељавања 2

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 4. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према терминском плану наставе

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја семестралног рада):
Према терминском плану

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
7. и 13. недеља

НАСТАВНИК:
Др Гордана Милошевић-Јевтић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
др Рената Јадрешин-Милић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 232

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
једанпут недељно према договору са студентима

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218 732

ЕМАИЛ: gordana.milosevic@arh.bg.ac.rs

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ
Приказује се развој архитектуре и насељавања у контексту утицајних фактора као што су време, историјске околности, природни, архитектонски простор, типологија и симболика облика, однос архитектуре и других уметности, све са циљем да се укаже на неопходну радозналост духа студената који вишехиљадугодишње искуство могу да користе и у свом стваралаштву.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ
Обавезни предмет одржава се једном недељно два часа.
Настава траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће рачунајући и испит.
За изборни предмет предвиђена су 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће).
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА
Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима.
План рада на предмету одређује наставник.
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи.
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер