UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 1.2. – Arhitektura danas: Rezultati ispita, preuzimanje i kompletiranje zapisnika

Modul 1 – Uvod u arhitekturu

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 1.2. – Arhitektura danas

Rezultati ispita u prvom junskom roku su objavljeni ispred kabineta 234.

Studenti koji su položili ispit iz predmeta Arhitektura danas u ovom roku, mogu da preuzmu zapisnik o polaganju ispita u utorak, 17. juna 2014, od 12 do 14 časova, ili u petak, 20. juna 2014, od 16 do 18 časova, u vreme konsultacija za izradu semestralnog rada iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma.

Studenti koji su položili ispit iz predmeta Arhitektura danas, a do sada nisu kompletirali elaborat, mogu da, u cilju verifikacije dobijene ocene u studentskoj službi, donesu na uvid priloge koji su nedostajali, u istom terminu.

Studenti koji još uvek nisu preuzeli zapisnike o polaganju ispita u januarsko-februarskom ili aprilskom ispitnom roku, mogu da ih, zbog verifikacije dobijene ocene u studentskoj službi, preuzmu u istom terminu.

Iz kabineta