UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 10 – Organizacija prostora

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 10.2. – Tipologija objekata 2

TIPOLOGIJA 2 – PRIJAVA ZAVRŠNOG SEMINARSKOG RADA

Završni seminarski rad radi se iz jedne od predmetnih oblasti:

  • Poslovni objekti (75 studenata)
  • Trgovački objekti (55 studenata)
  • Objekti vaspitanja i obrazovanja(140 studenata)

Prijavljivanje izabrane oblasti obavlja se putem maila: cagic.studio@gmail.com od 16.06. 2014. do 18.06.2014. u 12 sati.

Pošto je broj studenata za svaku oblast ograničen* navesti 1. 2. i 3. izbor oblasti.

Spisak studenata sa potvrdom izabrane oblasti biće istaknut 19.06.2014. na sajtu fakulteta i na vratima kabineta 252.

*Način polaganja ispita:
Seminarski rad iz jedne od predmetnih oblasti. Teme i sadržaj seminarskog rada definiše svaki nastavnik za svoju oblast.  Broj prijavljenih studenata za svaku oblast je ograničen, i u skladu je sa brojem sati nastave za pojedine oblasti. Ukoliko se prijavi veći broj studenata kritetrijum za izbor je broj poena ostvaren na kolokvijumima.

Seminarski rad se može predati u junskom 1, junskom 2, septembarskom 1, septembarskom 2,  oktobarskom 1 i oktobarskom 2  ispitnom roku.

Predaja seminarskog rada prva dva ispitna roka je u kabinetu 252:

  • jun 1 – 05.07.2014. od 10 do 12 sati
  • jun 2 – 14.07.2014. od 10 do 12 sati

Termini konsultacija za svaku od oblasti biće naknadno objavljeni.

Teme i struktura seminarskog rada po oblastima:

POSLOVNI OBJEKTI – STRUKTURA SEMINARSKOG RADA TRGOVAČKI OBJEKTI – STRUKTURA SEMINARSKOG RADA OBJEKTI VASPITANJA I OBRAZOVANJA – STRUKTURA SEMINARSKOG RADA

doc. Vesna Cagić Milošević