UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Subdued Existence

Međunarodna izložba

31.05. – 03.08.2014.
Gallery 202, National Taiwan Museum of Fine Arts

Savremena umetnička scena Srbije biće predstavljena u Nacionalnom muzeju likovnih umetnosti Tajvana u Tajčungu izložbom “Prigušena egzistencija” sa radovima 15 umetnika i umetničkih grupa različitih generacija, čija je aktivnost na domaćoj i međunarodnoj sceni upečatljiva poslednjih godina, a odnosi se na istraživanje različitih konteksta društvenog okruženja. Tajvanska publika imaće priliku da upozna i radove naše saradnice u nastavi: dr digitalne umetnosti Nataše Teofilović, dipl.inž.arh. koja radi na izbornom predmetu: Digitalna animacija (kursevi 1, 2 i 3) i bavi se digitalnom umetnošću spajajući umetnost, nauku i tehnologiju.

Izložba obuhvata 24 rada nastalih u različitim medijima (video, instalacije, fotografije, slike, i animacije), a tajvanskoj publici će, uprkos prostornim i kulturnim distancama, “omogućiti da uživa u kulturnoj atmosferi Srbije i dijalektičkim savremenim izrazima, kroz njene teme i eksponate”, naveo je direktor Nacionalnog muzeja likovnih umetnosti Tajvana (NTMOFA) Huang Tsai-Lang u tekstu za katalog, u kojem je istakao i da tanana i oštra stvaralačka percepcija odabranih umetnika pruža i uvid u raznovrsne dimenzije savremenog društva Srbije.

Tema izložbe “Prigušena egzistencija”, kako je naveo Tsai-Lang, blisko je povezana sa istorijom Srbije, njenom politikom i društvom. Vladavina terora, prokletstvo ratova i društveni nemiri tokom 90-ih godina 20. veka, kao i napredak demokratije i tekuća društvena tranzicija na prelazu vekova – sve to se ogleda kroz teme i stvaralaštvo savremene umetnosti Srbije.

Nataša Teofilović ❘ Animacija ”a|symmetry

Izabrani autori savremenim medijskim jezikom istražuju različite kontekste svog društvenog okruženja, naročito teme u vezi sa ličnim odnosom ka društveno-političkoj tranziciji, migraciji, egzilu, globalizaciji, problemima identiteta i odnosa prema savremenoj ekonomiji, kapitalu i tehnologiji navela je u katalogu jedna od kustoskinja izložbe “Prigušena egzistencija” Sanja Kojić Mladenov, direktorka MSUV-a.

Među njima predstavlja se i Nataša Teofilović. Tehnički posmatrano, ona istražuje različite medije, od eksperimentalnog videa preko 3D karakter animacije i digitalnih ambijenata. Konceptualno, njeni radovi objedinjuju teme identiteta u praznom (void) virtuelnom prostoru, percepcije virtuelnih bića i ispitivanje granica između virtuelnog i stvarnog prostora. Ona će predstaviti dva rada:

Animacija “a|symmetry” nastala je iz jednog pokreta virtuelne ruke koja čulno i ispitijuće dodiruje prazninu (void) virtuelnog prostora. Ovaj izolovani pokret, nakon višestrukog umnožavanja se više ne prepoznaje kao pojedinačni element već formira jedinstvenu sliku. Rotacija, simetrija i sukcesivno kašnjenje pokreta generišu apstraktnu formu koja asocira na organsku strukturu i poprima kvalitete simbola poput mandale ili neke vrste oživljenog pulsirajućeg univerzuma. Multiplikacijom, svaki najmanji trzaj prsta u finalnoj kompozitnoj formi dobija dramatični impuls i ubrzanje.

Rad “s.h.e.” se poigrava pojmovima virtuenog i stvarnog. Ovu 3D karakter animaciju grade dva elementa – virtuelni prostor i virtuelni akter. Virtuelni prostor je “ispražnjen”, ne sadži elemente scenografije, njegovu prostornost jedino definišu virtuelna bića kretanjem i gestom. Virtuelna priroda 3D glumica prikazana je kroz njihovu materijalzaciju i animaciju. Digitalni modeli su virtuelne membrane, telo bez organa koje mimikom, gestom i zvukom (kucanjem sa unutrašnje strane ekrana) komuniciraju uzajamno i/ili sa posmatračem. U praznini virtuelnog prostora, virtuelna bića su ostavljena da istražuju svoj virtuelni identitet. Iz tog razloga one dodiruju ivicu (granicu) virtuelne slike i ulaze u svoja vlastita virtuelna tela. Elementi ličnog, privatnog i autoportreta su prisutni u svakom segmentu ovog rada.

Opširnije o izložbi možete pročitati na Portalu za kulturu Jugoistočne Evrope: http://www.seecult.org/vest/prigusena-egzistencija

 

Natasa-Teofilovic_she
Nataša Teofilović ❘ Frejm iz rada ”s.h.e.”