UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izložba

Pozivamo Vas na izložbu arhitekte Vanje Panića

Arhitektura Moderne na javnim objektima u Beogradu,
period 1918–1941.

u sredu, 28. maja 2014, u 13 časova, Galerija Istorijskog arhiva Beograda (Novi Beograd, Palmira Toljatija 1).

Izložba se održava u okviru obeležavanja IX Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, a otvoriće je arhitekta Spasoje Krunić.

Izložba arhitekte Vanje Panića „Arhitektura Moderne na javnim objektima u Beogradu, period 1918–1941.“ sadrži 48 izložbenih panoa koji predstavljaju prateću dokumentovanu građu doktorskoj disertaciji autora, odbranjenoj decembra 2013. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom vanr. profesora dr Ljiljane Blagojević, a kao prilog proučavanju moderne arhitekture i urbanizma dvadesetog veka u Beogradu. Na izložbi je predstavljena arhitektura javnih objekata izvedena po načelima Moderne, kao jedne značajne arhitektonske i šire kulturne pojave, kako Beograda, tako i šireg jugoslovenskog prostora, u periodu od 1918. do 1941. godine.

Dobrodošli!

Zgrada-Arhiva_Palmira-Toljatija-1_o
Zgrada Istorijskog arhiva Beograda
4