UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M6 – Projekat 2 – usmerenje (A, U, AT)

Modul M8 – Izborni modul

Obaveštenje

Predmeti:
Kurs M6AT.2. – Seminari – (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada
Kurs M8.3. – Izborni predmet 3 – (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada

Obaveštenje za studente 2. godine MAS

Promena termina za potpisivanje zapisnika o polaganju ispita za RIBA akreditaciju:
Novi termin je: utorak, 27.5.2014. od 12.30, kabinet 350a.
Obavezno doneti kompletan portfolio predmeta i popunjen formular o polaganju ispita!

Svaki student mora da ima kompletan porfolio (grupni rad – svaki član grupe ima svoj primerak).
Studenti koji su radili postere, u portfolio za seminar ubacuju seminarski rad i fotokopije 2. kolokvijuma, a u portfolio za izborni predmet ubacuju seminarski rad, poster (savijen na format fascikle) i original 2. kolkvijuma.

Iz kabineta