УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М8 - Изборни модул Date: 13/12/2013 Кључне речи:

Модул М8 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.3. – Изборни предмет 3 – (Пр)оцена еколошких карактеристика зграда

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
6. и 13. недеља.

НАСТАВНИК:
мр Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
др Саја Косановић, доцент (гостујући наставник)

БРОЈ КАБИНЕТА: 350а

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Биће одређен у договору са студентима.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218779

ЕМАИЛ:
natasa@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Основни циљ наставе је развијање критичког сагледавања еколошких карактеристика архитектонских објеката. Студенти се упознају са основним принципима и параметрима који се користе приликом оцене еколошких карактеристика архитектонских објеката и потом их проверавају најпре на одабраним примерима из праксе, а потом и на споственим пројектима рађеним у оквиру студија М6.1. (алт. М4.1. или М5.1.).

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Упознавање студената са основним теоријским питањима релевантним за валоризацију еколошких карактеристика архитектонских објеката; модел за оцену еколошких карактеристика кућа за индивидуално становање на подручју Београда; упознавање са основним принципима и стратегијама LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) сертификационог система.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се реализује кроз комбинацију разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, мањи истраживачки пројекти, презентације, кратки есеји, семинарски радови итд.

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер