UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 1 – Uvod u arhitekturu

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 1.2. – Arhitektura danas

Obaveštenje studentima prve godine OASA: Ispit iz predmeta Arhitektura danas u aprilskom ispitnom roku se polaže predajom rada na CD-u. Termin i mesto održavanja ispita: 14.04.2014, 16 časova, kabinet 234.

Studenti koji prvi put polažu ispit, treba da, u istom terminu, na uvid donesu kompletan elaborat iz Modula Uvod u arhitekturu i da predaju dva primerka formulara zapisnika o polaganju ispita Arhitektura danas (videti uputstvo i preuzeti formular sa stranice predmeta Arhitektura danas 2013/2014. na sajtu Arhitektonskog fakulteta ili na Akademskoj mreži Srbije).

Studenti koji drugi put izlaze na ispit u aprilkom roku, takođe treba da, osim rada, donesu dva primerka formulara zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Arhitektura danas.

Studenti koji su položili ispit iz predmeta arhitektura danas, a do sada nisu kompletirali elaborat, mogu da, u cilju verifikacije dobijene ocene u Studentskoj službi, donesu na uvid priloge koji su nedostajali takođe u terminu ispita u aprilskom roku.

Studenti koji još uvek nisu preuzeli zapisnike o polaganju ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku, mogu da ih, zbog verifikacije dobijene ocene u Studentskoj službi, preuzmu u terminu ispita u aprilskom roku.

VAŽNE NAPOMENE: Svi studenti koji polažu ispit u aprilskom roku treba da na formularu zapisnika o polaganju ispita upišu svoje ime i prezime i broj indeksa.

Termin i mesto održavanja konsultacija u vezi sa izradom ispitnog rada u aprilskom roku: četvrtak, 10.04.2014, 14-16 časova, u kabinetu 234.

Iz kabineta