UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M6 – Projekat 2 – usmerenje (A, U, AT)

Modul M8 – Izborni modul

Obaveštenje

Predmet:

Kurs M6.2. – Seminar: (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada
Kurs M8.3. – (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada

Konsultacije za seminarski rad održaće se u petak, 07.02.2014. godine u 11 časova, u kabinetu 350a.
Predaja rada u januarskom ispitnom roku: u terminu za izborni predmet (13.2.2014.) – predaje se i seminar i izborni predmet.
Uputstvo za izradu seminarskog rada i postera nalazi se na Arh.Portalu.

0