UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Istraživački rad: Sinergija istraživanja studenata master i doktorskih studija Integralni urbanizam

Istraživački rad

U okviru predmeta Kurs MASU M2.6. – Tehnike i alati 1 MAS Integralni urbanizam, u toku je ogledno istraživanje zasnovano na sinergiji istraživačkog rada sa dva studijska nivoa – doktorskih i master studija.

Cilj ovakve istraživačke postavke je podizanje kvaliteta saznanja i učenja studenata oba studijska programa, kao i sticanje šire palete istraživačkih iskustava.

Naime, aplikativni deo istraživanja sudenata u okviru predmeta Kurs MASU M2.6. – Tehnike i alati 1 usmeren prevashodno ka sticanju znanja i veština u korišćenju GIS tehnologija u planiranju, organizovan je tako da su za istraživački problemski poligon odabrani problemski okviri istraživanja dva doktoranta Višnje Sretović Brković i Matije Brković.

Ideja je da master studenti na ovaj način osim sticanja planiranih znanja i veština steknu razumevanje njihove primenljivosti u kontekstu urbanih istraživanja, kao i da steknu uvid u neke aktuelne istraživačke teme.

Sa druge strane studenti doktorskih studija imaju priliku da steknu veštine liderstva i organizacije istraživačkog tima, kao i da za potrebe svog istraživanja dobiju konkretne eksperimentalne rezultate.