UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2024 Application Seed Funding visual 1

2024 Application Seed Funding visual 2

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je otvoren konkurs programa “Circle U. Seed Funding Scheme” za podnošenje predloga projekata za 2024. godinu.
Poziv je otvoren za studente, akademsko i istraživačko osoblje iz svih disciplina i sa svih nivoa studija, sa devet univerziteta članica “Circle U.” univerziteta.

“Circle U. Seed Funding Scheme” je program finansijske podrške koji ima za cilj da pruži akademskom osoblju i studentima mogućnosti za razvoj projekata širom alijanse.
Ako imate ideje koje bi doprinele misiji i viziji “Circle U.” i/ili pomogle da se uključi više kolega, studenata i partnera u život naše alijanse, ovaj fond može da vam pomogne obezbeđivanjem sredstava.
Poziv je otvoren za projekte koji pokrivaju širok spektar inicijativa uključujući seminare, radionice, zajedničke module, kurseve i programe i zajedničke istraživačke aktivnosti. Projekti treba da uključuju osoblje ili studente sa najmanje 3 partnerska univerziteta “Circle U.”
Studentski projekti mogu uključivati aktivnosti koje imaju za cilj angažovanja studenata, podržavanje novih aktivnosti učenja i obuke ili organizovanje kulturnih aktivnosti širom našeg saveza. Period za realizaciju projekta je od 1. januara do 31. oktobra 2025. godine.

Posetite veb stranicu za dodatne informacije i obrazac za prijavu: https://www.circle-u.eu/open-campus/seedfunding/

Za bilo kakva pitanja, molimo kontaktirajte tim na: seedfunding@circle-u.eu

Prijavite se do 15. oktobra i oblikujte budućnost “Circle U.” kroz svoje projekte!

Za sve zainteresovane biće organizovana onlajn info sesija 13. juna i pozivamo vas da se registrujete putem linka👉 https://www.surveymonkey.com/r/RJFHLGN