UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Miloš Aranđelović’

 • Izbor: dr Miloš Aranđelović, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 02/06/2017
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor u naučno zvanje stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Miloš Aranđelović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje naučni saradnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: dr Miloš Aranđelović, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 05/01/2017
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor u naučno zvanje stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Miloš Aranđelović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje naučni saradnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Odbrana doktorske disertacije: Miloš Aranđelović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 01/07/2016
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Miloš Aranđelović, mast.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju: ”Društveno-kulturni uslovi razvoja arhitekture građevina javne namene u selima Srbije u periodu od 1946. do 1970. godine", u petak 08.07.2016. godine u 16.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.
 • Izbor: Miloš Aranđelović, mast.inž.arh

  By Arhitektonski fakultet on 03/04/2015
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor istraživača-pripravnika stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Miloš Aranđelović, mast.inž.arh. izabere u istraživačko zvanje istraživač – pripravnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.