UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘MASA – Modul M4’

 • Kurs M4.5. – Seminar 4 – Grad i dizajn: Preuzimanje izveštaja, ispita i kolokvijuma

  By Arhitektonski fakultet on 27/05/2014
  Termin za preuzimanje izveštaja, ispita i kolokvijuma iz predmeta Grad i dizajn je četvrtak, 29. maj 2014. godine, u kabinetu 343, prema azbučnom redu: 15:00 A-Ž; 15:15 Z-LJ; 15:30 M-O; 15:45 P-R; 16:00 S-Š. Mole se studenti da poštuju satnicu i da se ne zadržavaju izvan svog termina kako bi se izbegla gužva.
 • Kurs M4.2. – Seminar 1 – Životna sredina i arhitektura: Vraćanje seminarskih radova

  By Arhitektonski fakultet on 10/02/2014
  Vraćanje seminarskih radova iz Životne sredine i arhitekture obaviće se u četvrtak 13. februara 2014. u 12 časova u sali 230. Studenti su obavezni da kompletiraju svoje elaborate tako što će doneti nedostajuće fascikle A4 formata, odštampano zaglavlje za fasciklu (na Arh.Portalu), nedostajuće prezentacije i ispravne formulare za ocene (namenski pripremljene za ovaj seminar, na stranici predmeta).
 • Kurs M4.5. – Seminar 4 – Grad i dizajn: Termin dodatnog kolokvijuma

  By Arhitektonski fakultet on 10/02/2014
  Dodatni kolokvijum iz predmeta Grad i dizajn održaće se u utorak, 11.02.2014. godine, u amfiteatru, u terminu od 11.00 do 12.00 časova. Pravo na jedan dodatni kolokvijum imaju samo studenti koji nisu prisustvovali kolokvijumu iz tog dela gradiva.
 • Obaveštenje za M4.2. – Seminar 1 – Životna sredina

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 29/01/2014
  Obaveštavaju se studenti 1. godine Master akademskih studija - Arhitektura, kursa M4.2. - Seminar 1 - Životna sredina da je uputstvo za izradu, formatiranje i predaju završnog seminarskog rada dato u dokumentu
 • Kurs M4.5. – Seminar 4 – Grad i dizajn: Kolokvijumi

  By Arhitektonski fakultet on 22/01/2014
  U skladu sa planom i programom održavanja nastave na predmetu Seminar 4.5 Obnova i rekonstrukcija – Grad i dizajn, predviđeno je da se kolokvijumi/test rade u 7. i 13. nedelji aktivnog dela nastave na predmetu. Shodno kurikulumu predmeta, prvi i drugi kolokvijum su održani u tom terminu, a obaveza studenata podrazumeva da redovno pohađaju predavanja na Seminaru, što je i praćeno upisivanjem tokom nastave. U tom smislu, studenti koji nisu polagali 1. kolokvijum neće imati nadoknadu i nov test, ali će im se izaći u susret sa drugačijom preraspodelom poena na predmetu gde se manji deo poena odnosi na same kolokvijume - da ne bi bili previše oštećeni svojim odsustvovanjem sa nastave: 50 poena koji se stiču u aktivnom delu nastave rasporediće se na sledeći način: • Aktivnost tokom nastave 20 poena (vrednovaće se na osnovu evidencije koja je vođena tokom semestra) • Rezultati ostvareni na kolokvijumima ( 1. kolokvijum 15 poena i 2. kolokvijum 15 poena).
 • Kurs M4.2 – Seminar 1: Životna sredina i arhitektura – prezentovanje tema seminarskih radova

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 18/12/2013
  Obaveštenje: Kurs M4.2 - Seminar 1 - Životna sredina: Životna sredina i arhitektura - Na predavanjima 23. i 30. decembra 2013. studenti koji pohađaju seminar će prezentovati teme svojih završnih (seminarskih) radova po rasporedu.