UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Ana Niković’

 • Izbor: dr Ana Niković, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 27/12/2018
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor u naučno zvanje stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Ana Niković, dipl.inž.arh., izabere u zvanje viši naučni saradnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Odbrana doktorske disertacije: mr Ana Niković

  By Arhitektonski fakultet on 24/12/2013
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Ana Niković braniti doktorsku disertaciju „Morfologija gradskog bloka – analiza mogućnosti primene u projektovanju i planiranju“, u sredu 25.12.2013. godine, u 10 sati, u sali 200 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.