UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 2. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT15.2 MASA-AT12013

STUDIO M02AT – Seminar 2

Lista izbornih seminara:

201819_MASA-AT12013-01-02-STUDIO-M02AT-SEMINAR-2-MARCETIC_opt

Foto © Dragan Marčetić

STUDIO M02AT – SEMINAR 2:
PROJEKTom do OBJEKTA i DETALja

Nastavnik:
arh. Dragan Marčetić, vanredni profesor

Upoznavanje sa terminologijom, principima, elementima materijalizacije i problemskim situacijama u projektovanju i izvođenju arhitektonskog dela. Uvođenje u analizu, sagledavanje i donošenje zaključaka na osnovu estetskih, tehnoloških zahteva i karakteristika arhitektonskog dela.

Informisanost, sagledljivost i spremnost studenata da u praktičnom smislu kroz sistem nastave unaprede svoje bavljenje arhitektonskim projektovanjem, kako kroz estetski i projektantski aspekt, tako i kroz tehnološki i izvođački aspekt nastajanja arhitektonskog dela. Uspostavljanje i analiza veza između projekta, objekta i detalja.

KURIKULUM: PROJEKTom do OBJEKTA i DETALja

201516_MASA-AT12012-01-STUDIO-M02AT-SEMINAR-2-SUDIMAC

Festo – Bionic Handling Assistant | Ilustracija © Festo

STUDIO M02AT – SEMINAR 2:
BIOMIMIKRIJA

Nastavnik:
dr Budimir Sudimac, docent

Osnova rada na seminaru je upoznavanje studenata sa fenomenima i pojavama koje utiču na projektovanje poslovnih objekata, a koji osim funkcionalnih imaju i oblikovni, ekološki i energetski karakter. Težište seminara je u analizi različitih tendecija u koncipiranju i projektovanju elemenata fasadnog omotača. Kroz analizu različitih koncepata istražuju se mogućnosti stvaranja integrativnih sistema kao delova strukture objekata kao i sistema koji dozvoljavaju lako raščlanjavanje.

KURIKULUM: BIOMIMIKRIJA