UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 3. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT23.1 MASA-AT23012

STUDIO M03AT – Seminar 1

Lista izbornih projekata:

201415_M6.2_S_D.Marcetic_ilustracija_o

Detalj kamenog zida fasade – stambeni objekat u ulici Augusta Cesarca 21 u Beogradu
Autor objekta: Dragan Marčetić, arhitekt | Foto: Marko Gligorov

STUDIO M03AT – SEMINAR – 01 – 01:
ARHITEKTURA: PROJEKAT – OBJEKAT – DETALJ

Nastavnik:
arh. Dragan Marčetić, docent

Upoznavanje sa terminologijom, principima, elementima materijalizacije i problemskim situacijama u projektovanju i izvođenju arhitektonskog dela. Uvođenje u analizu, sagledavanje i donošenje zaključaka na osnovu estetskih, tehnoloških zahteva i karakteristika arhitektonskog dela.
Informisanost, sagledljivost i spremnost studenata da u praktičnom smislu kroz sistem nastave unaprede svoje bavljenje arhitektonskim projektovanjem, kako kroz estetski i projektantski aspekt, tako i kroz tehnološki i izvođački aspekt nastajanja arhitektonskog dela. Uspostavljanje i analiza veza između projekta, objekta i detalja.

KURIKULUM: ARHITEKTURA: PROJEKAT – OBJEKAT – DETALJ FORMULAR: ARHITEKTURA: PROJEKAT – OBJEKAT – DETALJ

201516_MASA_AT23012_STUDIO_M03AT_SEMINAR-1_JURENIC_o

Foto © Tatjana Jurenić

STUDIO M03AT – SEMINAR 1 – 02:
PRIMENA MODELA ELEMENATA ARH. OBJEKATA U PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI

Nastavnik:
dr Tatjana Jurenić, docent

Upoznavanje studenata sa savremenim tendencijama izrade tehničke i projektne dokumentacije, primenom modela klasifikacije elemenata i sklopova.
Seminar je koncipiran kao teorijska podrška radu na projektu na studiju M03AT – projekat, ali i sticanju znanja i veština za izradu i kontrolu tehničke dokumentacije, sa naglaskom na predmer i predračun objekata u budućim projektima, a u skladu sa međunarodnim standardima i procedurama.

KURIKULUM: PRIMENA MODELA ELEMENATA ARH. OBJEKATA U PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI FORMULAR: PRIMENA MODELA ELEMENATA ARH. OBJEKATA U PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI