УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра_______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ15.1 МАСА-АТ12012

СТУДИО М02АТ – Семинар 1

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201516_MASA-AT12012-01-STUDIO-M02AT-SEMINAR-1-CUKOVIC-IGNJATOVIC

Фото © Lego

СТУДИО М02АT – СЕМИНАР 1:
ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП ПРОЈЕКТОВАЊУ

Наставник:
мр Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

Интегративни приступ пројектовању (енгл. integrative design) подразумева активни ангажман свих професионалаца и лаика инволвираних у процес пројектовања, грађења и експлоатације архитектонског објекта што захтева нове методе и поступке у свим фазама развоја пројекта.

Семинар је конципиран у контексту задатка и динамике рада на студију У НАСЕЉУ СУНЦА тако да студенти знања и вештине стечене у оквиру курса непосредно примењују на својим пројектима на студију.

КУРИКУЛУМ: ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП ПРОЈЕКТОВАЊУ ФОРМУЛАР: ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП ПРОЈЕКТОВАЊУ

201314_M5.2_A-Krstic-Furundzic_autor-foto_o1

Torre Agbar, Барселона | Фото © др Александра Крстић-Фурунџић

СТУДИО М02АТ – СЕМИНАР 1:
САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Циљ наставе је да се студенти упознају са принципима пројектовања и извођења омотача објеката, са акцентом на енергетској ефикасности. Упознају се потенцијали нових технологија материјализације архитектонских објеката, од концепта до детаља. Предмет излагања су унапређене технологије облагања и застакљења, концепти и техничка решења фасада и кровова у функцији енергетских добитака (производње топлотне и електричне енергије), контроле дневног осветљаја и упада сунчевих зрака и остварења природне вентилације, односно коришћења обновљивих извора енергије, а у циљу смањења енергетских потреба објекта и тиме загађења животне средине.

КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ ФОРМУЛАР: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ