УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 2. семестар

МОДУЛ УРБАНИЗАМ
У16 МАСА-У12013

СТУДИО М02У – Радионица

Циљ предмета

Основни циљ је развијање стицање самосталног практичног искустава и развијање креативности. Искуство концентрисаних пројектантских радионица као облика стручне праксе пружа могућност студентима да развију способности брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука. Програм радионица доприноси и стицању додатних знања о практичним процедурама, у мери у којој оне врше утицај на квалитет архитектонског пројекта.

Листа изборних радионица:

kurs_thumb_grey

СТУДИО М02У – РАДИОНИЦА:
ПАРТИЦИПАТИВНИ УРБАНИ ДИЗАЈН

Наставник:
арх. Зоран Ђукановић, доцент

Партиципативни урбани дизајн има за циљ да омогући стицање практичног искуства и развијање креативности у пољу партиципативног урбаног дизајна. Искуство концентрисаних пројектантских радионица као облика стручне праксе пружа могућност студентима да развију способности брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука. Програм радионица доприноси и стицању додатних знања о практичним процедурама, у мери у којој оне врше утицај на квалитет пројекта.

КУРИКУЛУМ: ПАРТИЦИПАТИВНИ УРБАНИ ДИЗАЈН ФОРМУЛАР: ПАРТИЦИПАТИВНИ УРБАНИ ДИЗАЈН

201415_MASA_U12012_M02U-Radionica_MMilojevic_o

Фото © Andy Westner, Christian Zöhrer (TU Munich)

СТУДИО М02У – РАДИОНИЦА:
WALKSCAPE NEW BELGRADE

Наставник:
др Милица Милојевић, доцент

Циљ радионице је још једна мапа центра Новог Београда. Тема мапе није идентификација постојећег стања, нити упознавање са архитектонским вредностима изграђених структура у централној зони Новог Београда . По узору на мапе Ситуациониста, филм Сталкер Андреј Тарковског и Корнеров текст The Agency of Mapping: Speculation, Critique and Invention настаје још једна интерпретација овог значајног урбанистичког и архитектонског наслеђа Београда. Шетњом кроз један блок сваки студент открива специфичну ситуацију и мапира лични доживљај проласка кроз блок. Заједничка мапа настаје као колаж засебно креираних мапа док различите теме мапа сажимају комплексност затечених ситуација.

КУРИКУЛУМ: WALKSCAPE NEW BELGRADE