UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (18.02.2014.)

Termini održavanja seminara za Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT): Kurs M5.2. – SEMINAR

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (14.02.2014.)

Studenti prve godine Master akademskih studija biraju Seminare u okviru Modula M5 Projekat 1, usmerenje (A, U, AT).
Seminari se ne biraju elektronski, već se studenti prijavljuju kod nastavnika na prvim vežbama, nakon čega nastavnici zaključuju spiskove i dostavljaju ih studentskoj službi najkasnije do 3. marta 2014. godine.

Studenti sa usmerenja Urbanizam pohađaju seminare sa svog departmana i imaju mogućnost da slušaju predavanja na seminaru M5.2. – SEMINAR Artikulacija arhitektonskog dela, nastavnik MILAN VUJOVIĆ, Vanredni profesor.

Nastava na svim predmetima se održava prema rasporedu za letnji semestar 2013/14.

Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje U – Urbanizam

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Razvoj znanja o osnovama urbanističkog projektovanja – teoretski principi, istorijski razvoj i primeri, metode i tehnike u relaciji sa savremenim i budućim trendovima razvoja grada, kao i razvoj veština u urbanističom projektovanju na strateškom i detaljnom nivou (kao podrška idejama, scenarijima i razvojnim opcijama urbanog razvoja) uz uspostavljanje relacija između arhitekture i planiranja.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M5U – Projekat 1 – usmerenje: Kurs M5U.4. – Seminar 3 – Istraživanje lokacije, 2 ESPB

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

201314_M5.2_Rajko-Korica_ilustracija_o

Kurs M5U.4. – Seminar 3:
ISTRAŽIVANJE LOKACIJE

Nastavnik:
mr Rajko Korica, redovni profesor

Seminar ima za cilj da objektivno i racionalno objasni kako da se otkriju prednosti i slabosti određene lokacije. Kako da se prepoznaju mogućnosti i pretnje koje lokacija predstavlja okruženju i obrnuto, kao i kako da se sagledaju tehnička rešenja i resursi potrebni da se realizuje investicija u lokaciju, odnosno kako da se sagledaju eventualni izgledi za uspeh investicije.

Cilj rada na seminaru je razvoj znanja o lokacijama, odnosno mogućnosti plasmana lokacije kao investicije u izgradnju, kako u svetu, tako i na domačem tržištu.

NOVO   KURIKULUM: ISTRAŽIVANJE LOKACIJE NOVO   Formular zapisnika za ocenjivanje: ISTRAŽIVANJE LOKACIJE