UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (18.02.2014.)

Termini održavanja seminara za Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT): Kurs M5.2. – SEMINAR

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (14.02.2014.)

Studenti prve godine Master akademskih studija biraju Seminare u okviru Modula M5 Projekat 1, usmerenje (A, U, AT).
Seminari se ne biraju elektronski, već se studenti prijavljuju kod nastavnika na prvim vežbama, nakon čega nastavnici zaključuju spiskove i dostavljaju ih studentskoj službi najkasnije do 3. marta 2014. godine.

Studenti sa usmerenja Urbanizam pohađaju seminare sa svog departmana i imaju mogućnost da slušaju predavanja na seminaru M5.2. – SEMINAR Artikulacija arhitektonskog dela, nastavnik MILAN VUJOVIĆ, Vanredni profesor.

Nastava na svim predmetima se održava prema rasporedu za letnji semestar 2013/14.

Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje U – Urbanizam

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Razvoj znanja o osnovama urbanističkog projektovanja – teoretski principi, istorijski razvoj i primeri, metode i tehnike u relaciji sa savremenim i budućim trendovima razvoja grada, kao i razvoj veština u urbanističom projektovanju na strateškom i detaljnom nivou (kao podrška idejama, scenarijima i razvojnim opcijama urbanog razvoja) uz uspostavljanje relacija između arhitekture i planiranja.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M5U – Projekat 1 – usmerenje: Kurs M5U.2. – Seminar 1 – Urbani dizajn, 2 ESPB

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

201314_M5.2_Dragana-Bazik_ilustracija_o

Pozivni, programski konkurs za rešenje dela celine područja Autokomande u Beogradu, 2005.
Autorski tim DUB-a: Dragana Bazik i Jelena Milošević (ex Stojanović)
Izvor: Bazik, D. /2008/ Relacijski prostor grada_projekat_tekst_realizacija. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 124-125

Kurs M5U.2. – Seminar 1:
URBANI DIZAJN

Nastavnik:
mr Dragana Bazik, redovni profesor

Cilj kursa je formiranje platforme za istraživanje različitih teorijskih i metodskih pristupa u domenu urbanog dizajna, a radi sagledavanja i razumevanja karakteristika gradskih prostora i ambijenata, kao i procesa njihove regeneracije, razvoja, transformacije i mutacije. U prvom delu seminara se razmatra aktuelna praksa urbanog dizajna, dok se u drugom delu istražuju trendovi budućnosti u domenu transformacije fizičke / društvene sfere gradova i profesionalnog delovanja urbaniste. Urbani dizajn se sagledava kao spona između planiranja i arhitekture__kroz kriterijume, vrednosti, procedure i aktere__i dominantne relacije urbanog dizajna / morfološke, perceptivne, sociološke, funkcionalne i temporalne.

NOVO   KURIKULUM: URBANI DIZAJN