УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОАСА 2012/13 - I година

1. Увод у архитектуру

1.1. О архитектури
1.2. Архитектура данас
1.3. Уметност данас
1.4. Историја модерне архитектуре и урбанизма
1.5. Историја модерне уметности и дизајна

2. Увод у пројектовање

2.1. Простор и облик
2.2. Ликовни елементи
2.3. Визуелна истраживања
2.4. Елементи пројектовања
2.5. Архитектонска графика
2.6. 3D Визуелне комуникације
2.6.1. Геометрија облика
2.6.2. Ликовне форме
2.6.3. Архитектонска графика
2.6.4. CAAD

3. Увод у урбанизам

3.1. Грађена средина
3.2. Обликовање градских простора

4. Архитектонске конструкције и материјали

4.1. Архитектонске конструкције 1
4.2. Материјали у архитектури

5. Статика и конструкција 1

5.1. Механика и отпорност материјала
5.2. Принципи конструисања архитектонских објеката

6. Геометрија архитектонске форме

6.1. Геометрија облика 1
6.2. Геометрија облика 2
6.3. Математика у архитектури 1
6.4. Математика у архитектури 2
6.5. Принципи CAAD-а

ОАСА 2012/13 - III година

15. Проучавање и обнова градитељског наслеђа

15.1. Историја архитектуре и насељавања у Србији
15.2. Интегративна заштита градитељског наслеђа

16. Архитектура, урбанизам и друштво

16.1. Социологија 1
16.2. Економика пројектовања и грађења 1
16.3. Регулатива 1

17. Изборни модул

17.1. Изборни предмет 1
17.1.1. Геометрија облика 3 – Реституција геометријских и стилских карактеристика архитектонско-урбанистичког наслеђа и његова визуелизација/дигитализација/презентација
17.1.2. Елементи армиранобетонских конструкција
17.1.3. Енглески за архитекте 1
17.1.4. Интегрисано моделовање архитектонске форме – Revit
17.1.5. Континуитети у грађењу града
17.1.6. Кустосирање / технологија изложбеног процеса / реализација изложбеног пројекта – стваран свет
17.1.7. Морфологија градских потеза
17.1.8. Огледи из констукција
17.1.9. Просторне структуре
17.1.10. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти. Савремена кућа и слободно време
17.1.11. Саобраћај у граду
17.1.12. Туристичко-угоститељски објекти и марине
17.1.13. Уметност у јавним градским просторима – Public Art and Public Space – recycling
17.1.14. Урбане минијатуре

17.2. Изборни предмет 2
17.2.1. Архитекта мора бити писмен
17.2.2. Архитектура саобраћајних објеката. Виадукти и пасареле – градска чворишта и обележја
17.2.3. Градитељско наслеђе – истраживање и валоризација
17.2.4. Инвестиције у граду
17.2.5. Интегрисано моделирање архитектонских објеката (2) – Revit
17.2.6. Конструктивни системи у дрвету
17.2.7. Креативно писање
17.2.8. Мобилност у граду
17.2.9. Мрежа пешачких путања у функцији урбаног ре-дизајна
17.2.10. Рачунарско моделовање и репрезентација у архитектури
17.2.11. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти
17.2.12. Савремена урбана кућа
17.2.13. Урбани маркетинг
17.2.14. Урбанизам Београда

18. Студио пројекат 3 – урбанизам

19. Студио пројекат 4 – синтеза

19.1. 24/7 Студентско становање
19.2. Београд 2030: Brown, Green & Blue
19.3. Studio Reality: Energy Efficiency
19.4. Центар мобилности у Београду – Еколошки и економски одржив урбани дизајн
19.5. Центар мобилности у Београду – Климатски одговоран урбани дизајн

20. Теорија пројекта

20.1. Методологија Пројекта
20.2. Процес пројектовања

21. Планирање и обнова града

21.1. Увод у урбанистичко планирање
21.2. Урбана обнова и градови Србије

22. Архитектонске конструкције и организација грађења

22.1. Архитектонске конструкције 3
22.2. Организација грађења и основе менаџмента

23. Стручна пракса, екскурзија или летња радионица

23.1. Стручна пракса

23.2. Стручна екскурзија или летња радионица
23.2.1. BEST Design Week
23.2.2. Bocche di Leone: Венеција у детаљу
23.2.3. Дани Ориса – Загреб: Архитектура као фотографија као текст
23.2.4. E_Scape
23.2.5. Ecoweek Београд 26-30. новембар 2012.
23.2.6. Интегрални урбани дизајн у регенерацији Савамале
23.2.7. (Не)места: доказни материјал
23.2.8. Уочавање и препознавање карактеристичних градских амбијената
23.2.9. Upper East