UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 250

Uža naučna oblast:
arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada

Oblasti istraživanja:
arhitektonske konstrukcije, savremeni materijali i tehnologije u prezentaciji kulturnog nasleđa, klimatske promene i održiva arhitektura

Aleksandra Ugrinović (1992) završila je Osnovne akademske studije (2014) i Master akademske studije – Arhitektura, usmerenje Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada (2016) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bila je stipendista opštine Petrovac na Mlavi programa „Za nadarene studente“ (2012-2016). Doktorske akademske studije upisala je u oktobru 2017. godine.

Još kao student master studija učestvovala je u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u svojstvu saradnika/demonstratora. Zaposlena je u zvanju asistenta od oktobra 2018. godine za užu naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada na Departmenu za arhitektonske tehnologije. Pre nego što se zaposlila na fakultetu radila je u arhitektonskim biroima kao arhitekta pripravnik na izadi idejnih rešenja, glavnih i izvođačkih projekata.

Angažovana je kao mlad istraživač – pripravnik na naučno – istraživačkom projektu „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje“ (43007) koji finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u okviru programa Integrisanih i interdisciplinarnih istraživanja.

U toku studija, kao i posle diplomiranja, učestvovala je na više radionica, seminara, konkursa i izlagala na izložbama. Izdvaja angažovanje na regionalnom projektu Naš grad, naša scena (2017) koji ima za cilj aktiviranje napuštenih i ruiniranih prostora grada i rad na naučno istraživačkim projektima Digitalizacija antičkog graditeljskog nasleđa u Srbiji (2017), Prezentacija antičkog lokaliteta Medijana kod Niša (2016), Idealna rekonstrukcija Čezave (2015).

Autor je rada Zaštitne konstrukcije u funkciji prezentacije ostataka antičkog nasleđa koji je prezentovan na VII konferenciji Kulturni predeo u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i objavljen u celini u zborniku nacionalno naučnog skupa (2016).

Dobitnik je Priznanja za kvalitetno arhitektonsko delo Milan Zloković za master rad Muzej sećanja na Kosančićevom vencu na Izložbi ASA Umetnost arhitekture 2017. godine.