УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 03/02/2014 Кључне речи:

СAС Урбана обнова

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
СAС_УО 1.3. – Интегрално планирање градова

БРОЈ КРЕДИТА: ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИЦИ:
Нада С. Лазаревић Бајец
др Марија Маруна, доцент

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:

ИСХОД ПРЕДМЕТА:

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:

Документи

КОЛОКВИЈУМ:

Пример

Интерактивни портфолио САС_УО 2013/14 курсева

Све информације у вези са САС_УО 2013/14 курсевима:

Филтер