UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - II godina - 3. semestar Date: 20/09/2014 Ključne reči: ,
brugge_o
Brugge

MASU – II godina – 3. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – II godina – 3. semestar: Kurs MASU M3.3. – Metodologija planiranja

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 4 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNIK:
dr Danijela Milovanović Rodić, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Upoznavanje sa osnovnim kvantitativnim i kavlitativnim metodama koje se upotrebljavaju u planiranju i razumevanje:
(1) njihove uloge u analizi i odlučivanju o prostornom razvoju
(2) pretpostavki, tehničkih karakteristika i ograničenja.

ISHOD PREDMETA:
Studenti se osposobljavaju da:
• Pravilno identifikuju planerski problem
• Definišu informacije neophodne za rešavanje problema i vrstu analize
• Razviju i analiziraju alternativne odgovore, rešenja problema
• Razumeju promene koje se u oblasti metodologije planiranja dešavaju
• Razviju sposobnost procene izbora adekvatnog metoda
• Razumeju kako implementacija određenih odluka i programa utiče na prostorni razvoj.

SADRŽAJ NASTAVE:
Metodi se razmatraju u okviru racionalnog i kolaborativnog modela planiranja i različitih oblika planova: strateških, generalnih, regulacionih.
Studenti se upoznaju sa metodama
• Analize (podaci, kvalitativni i kvantitativni, statistika, vrste podataka i njihova povezanost), demografska analiza, GIS), trendova, analize odluka (policy analysis), analize upotrebe zemljišta,
• Definisanje planerskog problema
• Definisanja ciljeva: hijerarhija, scenario, racionalni i participativni pristup
• Formiranja predloga plana: optimizacija, predviđanje, spekulacije
• Procene i vrednovanja: testiranje, simulacija, evaluacija
• Praćenja i implementacije: akcioni planovi, projekti…

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava na predmetu obuhvata predavanja ex-cathedra, diskusiju na času i vežbe. Na vežbama studenti diskutuju na izabrane teme i rade nekoliko manjih praktičnih radova.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M3.3. – Metodologija planiranja

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter