УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - II година - 3. семестар Date: 20/09/2014 Кључне речи: ,
paris-in-las-vegas_o
Paris in Las Vegas

МАСУ – II година – 3. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – II година – 3. семестар: Курс МАСУ М3.1. – Теорија планирања

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
др Марија Маруна, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

 

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Предмет је пре свега усмерен на два основна циља:
• упознавање са теоријским и практичним средствима за разумевање улоге урбанистичког планирања у обликовању савремених градова
• оспособљавање за употребу теоријских знања у решавању практичних проблема у урбанизму.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
• Оспособљавање за критичко промишљање различитих облика урбанистичке интервенције
• Упознавање и идентификовање фактора који утичу на промену природе планирања у савременом глобалном друштву
• Упознавање са алтернативним облицима стручног рада
• Стварање артикулисане личне позиције у односу на професију

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
• Актуелни проблеми у развоју градова и решења која пракса планирање нуди;
• Упознавање са местом и улогом планирања у изградњи градова;
• Разумевање система и процеса планирања у одређеном друштвено историјском и културном контексту;
• Упознавање са различитим моделима усмеравања развоја градова и њиховим практичним апликацијама;
• Планирање у развијеном свету, у земљама у развоју и у постсоцијалистичким земљама;
• Место урбанистичке интервенције у процесу одлучивања о просторном развоју;
• Процес одлучивања- политички, институционални, одлучивање о просторним, инфраструктурним и технолошким интервенцијама;
• Процес и производ планирања;
• Разумевање различитих улога урбаниста у друштву;
• Етичка основа урбанистичке професије: проблем јавног интереса.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Рад на курсу је усмерен на дебате теоријских извора и посебних случајева праксе планирања. Настава се изводи кроз предавања еx-cathedra. и дискусију на часу. Испит је у облику семинарског рада на изабрану тему која повезује теорију и праксу планирања.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М3.1. – Теорија планирања

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер