УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 2. семестар Date: 19/09/2014 Кључне речи: ,
new-york-neighborhood_o
New York Neighborhood

МАСУ – I година – 2. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 2. семестар: Курс МАСУ М2.3. – Методологија урбаног дизајна

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 4 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Савремени урбанистички концепти

НАСТАВНИК:
др Александра Ђукић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Настава на предмету упознаје студенте са применом различитих метода истраживања у урбаном дизајну (дескриптивних, корелативних, експерименталних).
Оспособљавање студената за рад у области урбаног дизајна, тј. развијање способности студената за разумевање, систематизацију и примену различитих метода урбаног дизајна, као и оспособљавање студената рад на урбанистичким плановима и пројектима у пракси.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Кроз наставни процес студенти треба да:
• стекну знања о различитим методама урбаног дизајна и могућностима њихове примене у пракси;
• развију способност за рад у режиму високе аутономије и за сарадњу са другима;
• развију капацитет за примену стечених знања у раду у студију и пракси;
• унапреде ниво комуникационих вештина у вербалном, писаном, графичком и дигиталном облику.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Преглед истраживачких метода и техника које се примењују у области урбанистичког дизајна.
Студенти се оспособљавају за различите методе и технике – просторна синтакса, ментално мапирање, асоцијативни метод, параметарски урбанизам; за квалитетна и квантитативна истраживања; правилно организовање истраживања; дефинисање критеријума за процену оптималног решења; приказивање варијантних решења- сценарија развоја и резултата.
Провера се врши на вежбама на конкретном полигону.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз интерактивна мултимедијална предавања (еx-cathedra, разговор, анкете), као и групни рад на вежбама, истраживачки рад студената током семестра и елаборирање стечених сазнања и њихова презентација (колоквијуми), у циљу провере стечених знања на конкретном полигону.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М2.3. – Методологија урбаног дизајна

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер