УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 2. семестар Date: 19/09/2014 Кључне речи: ,
paris-bobur_o
Paris Bobur

МАСУ – I година – 2. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 2. семестар: Курс МАСУ М2.1. – Теорија урбаног дизајна

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
мр Јелена Живковић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Циљ курса је упознавање студената са различитим теоретским концептима, темама и дилемама урбаног дизајна. Акценат је на сагледавању различитих приступа препознавању природе, сврхе, улоге и садржаја урбаног дизајна у релацији са економским, друштвеним, културним и природно-еколошким условима урбаног развоја.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Студенти стичу вештине и знања о:
• различитим теоријама, концептима, темама и димензијама урбаног дизајна
• различитим савременим темама, проблемима и дебатама у области урбаног дизајна
• студенти развијају способност за разумевање дисциплине урбаног дизајна у релацији са друштвеним, економским, политичким, еколошким и културним и другим факторима и условима као и специфичностима контекста урбаног развоја
• студенти развију способност критичког мишљења

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Курс обухвата разматрање различитих тема и теоретских концепата урбаног дизајна као што су:
• друштвене, формалне и енвиронменталне теорије; теорије места, повезивања и грађења
• димензије урбаног дизајна у теоретским концептима: морфолошка, перцептуална, друштвена, визуелна, функционална, еколошка, темпорална;
• теме урбаног дизајна и однос према теорији: генезе и креирања структуре, урбана типологија, густина и одрживост; приступачност, читљивост, животност, функција и усклађеност, интегративност, комплексност; карактер и значење; континуитет и промена; безбедност и доступност; ред и случајност; карактер и ниво контроле простора; квалитети јавних простора…
• савремени феномени, проблеми и нови приступи дизајну градског простора

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава на предмету се реализује кроз предавања наставника и учешће студената у дискусији на сваком часу.
Провера знања: 2 кратка писана рада (колоквијуми) и испит ( писмени или усмени).

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М2.1. – Теорија урбаног дизајна

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер