УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 1. семестар Date: 24/01/2014 Кључне речи:
skadarlija_o
Скадарлија

МАСУ – I година – 1. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 1. семестар: Курс МАСУ М1.3. – Методе и технике истраживања

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 4 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
др Марија Маруна, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Упознавање са основним начелима, приступима и методологијом истраживања у урбанизму (друштвене и хуманистичке науке). Студенти треба да се упознају са начинима писања истраживачког рада и стекну увид у начине критичког посматрања истраживачких радова.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Развијање критичког мишљења и аналитичких способности.
Способност размевања истраживачког поступка, разумевања комплексних концепата и комуникације.
Овладавање језиком истраживања.
Упознавање са основним методама истраживачког рада у урбанизму.
Оспособљавање за писање различитих врста истраживачких текстова.
Оспособљавање за критичко коришћење извора.
Припрема за писање дипломског рада.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Нагласак курса је на оспособљавању студената за дефинисање теме истраживања, критички преглед литературе, употребу сазанања добијених увидом у изворе за дефинисање истраживачких питања и за изабор адекватног метода истраживања који ће омогућити проналажење одговора на питања.
Теме које се обрађују укључују:
• Дефинисање проблема који се истражује
• Критички преглед литературе
• Формулација истраживачких питања/хипотеза
• Избор метода истраживања: квалитативне и квантитативне методе истраживања,
• Типови и структура истраживања
• Дефинисање предлога истраживања,
• Вештине писања истраживања,
• Различити облици текстова,
• Употреба компјутера у урбанистичким истраживањима.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава обухвата предавања, вежбе (припрема кратких писаних радова) и дискусију о критичким приказима прочитаних текстова, истраживачким питањима, методама истраживања и очекиваним резултатима. Испит је у виду семинарског рада.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М1.3. – Методе и технике истраживања

Интерактивни портфолио MАСУ 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2013/14 курсевима:

Филтер