УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 1. семестар Date: 19/09/2014 Кључне речи: ,
rockefeller-center_o
Rockefeller Center

МАСУ – I година – 1. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 1. семестар: Курс МАСУ М1.1. – Савремени урбани феномени

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
др Александра Ступар, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Циљ предмета је истраживање феномена савременог града, његових основних карактеристика и законитости које су последица убрзаних промена од друге половине двадесетог века. Студенту се омогућава свеобухватно сагледавање релације између урбане структуре/архитектуре и политичких, социјалних и економских токова у условима најновије технолошке револуције.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
• Препознавање стања и процеса који се одвијају у савременом граду – њихове друштвене и технолошке компоненте
• Оспособљавање за уочавање и теоретску анализу актуелних урбаних феномена
• Овладавање процесом интегралног и критичког сагледавања савремених урбаних феномена

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Настава је усмерена на сагледавање специфичности савременог града – друштвено-економски контекст, урбане трансформације, архитектуру и трендове. Феномени се посматрају на три просторна нивоа – глобалном, регионалном и локалном. Посебна пажња посвећује се односу између општих законитости актуелних процеса и њихових локалних карактеристика. Предмет равноправно посматра градску структуру и архитектуру – њихов новоформирани идентитет, атрактивност и конкурентност.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз предавања еx-cathedra и дискусије на часу.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М1.1. – Савремени урбани феномени

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер