UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul M8 - Izborni modul Date: 13/12/2013 Ključne reči:

Modul M8 – Izborni modul

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL M8 – Izborni modul: Kurs M8.3. – Izborni predmet 3 – Osvetljenje u arhitekturi

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu za jesenji semestar 2013/14.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema terminskom planu za jesenji semestar 2013/14.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Poslednja nedelja u novembru.

NASTAVNIK:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA: 304

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Ponedeljak, 10:00-12:00 časova.

TELEFON: +381 11 3370190

EMAIL:
lidija@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa uslovima i principima projektovanja osvetljenja u arhitekturi. Analizira se priroda svetlosti, njen uticaj na površine sa kojima dolazi u kontakt, kriterijumi za projektovanje osvetljenja, parametri kvaliteta osvetljenja, kao i efekti koji mogu da se postignu. Mnogobrojni i raznorodni uticaji na kvalitet osvetljenja ili svetlosni komfor sagledavaju se u širem smislu, u okviru opšte arhitektonske koncepcije. Analiziraju se uslovi koji su rezultat zahteva korisnika, prostora, objekata, predmeta ili površina koji se osvetljavaju, da bi se odredile mogućnosti i ograničenja pod kojima se određeni kvalitet osvetljenja može ostvariti.

SADRŽAJ NASTAVE:
Istorijat korišćenja svetlosti u arhitekturi; priroda svetlosti.
Izvori svetlosti i svetiljke.
Parametri kvaliteta osvetljenja.
Aspekti kvaliteta osvetljenja.
Kritika konkretnih rešenja.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja ex-katedra.
Predavanja ex-katedra, gostujući nastavnici.
Seminarski rad.
Prezentacija.
Obilzak grada i kritika osvetljenih objekata u Beogradu.

Interaktivni portfolio MASA 2013/14 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASA 2013/14 kursevima:

Filter