УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М8 - Изборни модул Date: 13/12/2013 Кључне речи:

Модул М8 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.3. – Изборни предмет 3 – Осветљење у архитектури

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Последња недеља у новембру.

НАСТАВНИК:
др Лидија Ђокић, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА: 304

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Понедељак, 10:00-12:00 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3370190

ЕМАИЛ:
lidija@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ предмета је да се студенти упознају са условима и принципима пројектовања осветљења у архитектури. Анализира се природа светлости, њен утицај на површине са којима долази у контакт, критеријуми за пројектовање осветљења, параметри квалитета осветљења, као и ефекти који могу да се постигну. Многобројни и разнородни утицаји на квалитет осветљења или светлосни комфор сагледавају се у ширем смислу, у оквиру опште архитектонске концепције. Анализирају се услови који су резултат захтева корисника, простора, објеката, предмета или површина који се осветљавају, да би се одредиле могућности и ограничења под којима се одређени квалитет осветљења може остварити.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Историјат коришћења светлости у архитектури; природа светлости.
Извори светлости и светиљке.
Параметри квалитета осветљења.
Аспекти квалитета осветљења.
Критика конкретних решења.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Предавања ex-катедра.
Предавања ex-катедра, гостујући наставници.
Семинарски рад.
Презентација.
Обилзак града и критика осветљених објеката у Београду.

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер