УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М8 - Изборни модул Date: 17/12/2013 Кључне речи:

Модул М8 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.3. – Изборни предмет 3 – Дигитална анимација – курс 3

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
7. и 13. недеља наставе.

НАСТАВНИК:
мр Бранко Павић, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Наташа Теофиловић, др дигиталне уметности
један студент завршне године

БРОЈ КАБИНЕТА: Рачунарски центар АФ

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Биће накнадно објављено.

ТЕЛЕФОН: Наташа Теофиловић +381 64 2477755

ЕМАИЛ:
digitalna.animacija@gmail.com

ВЕБ АДРЕСА:
http://vimeo.com/digitalanimation/albums

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Autodesk Softimage спада међу водеће апликације за 3D карактер анимацију, визуелне ефекте, визуелизације и видео игре. Обука у овако комплексном софтверу кандидатима даје веома широк опсег знања примењив у различитим дисциплинама – од филмске и рекламне индустрије, индустрије видео игара, архитектонских визуелизација и анимација до научно истраживачких пројеката и самосталних уметничих радова.
Oсновни циљеви курса су:

  1. Обучавање студената за рад у софтверу за 3D анимацију – Autodesk Softimage.
  2. Изучавање општих метода и концепата рада у софтверима за 3D карактер анимацију. Упознавање са основном логиком процеса рада у 3D апликацијама даје студентима шире знање, примењиво изван конкретног софтвера Autodesk Softimage. Познавање ове логике омогућава студентима да лакше пређу на други софтвер.
  3. Учење језика 2D и 3D анимације, основни концепти и методе које нису базично везане за Autodesk Softimage.
  4. Упознавање са целокупним процесом продукције кратке анимиране форме, од идеје, почетних скица, карактер дизајна и карактер анимације до постпродукције и финалног производа.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Настава на предмету Дигитална анимација подељена је на три целине. Свака целина обухвата један школски семестар, односно један курс. Градација тежине тематских области постепено уводи студенте у продукцију кратких анимираних форми.

КУРС ЈЕДАН је уводног карактера (први семестар дипломских академских студија – мастер). Кроз практични рад и конкретне задатке, студенти се упознају са радним окужењем у 3D простору. Циљ курса је да студенти прихвате логику конципирања „модела“ – припреме објеката за анимацију, израде хијерархија и да схвате везу између дизајна карактера и дизајна покрета (карактер анимације). На курсу се стичу знања из основа анимације (анимација кључевима), полигоналног моделовања, визуелизације (примена материјала, виртуелно осветљење), виртуелне камере и рендеринга (финалне анимације).

КУРС ДВА, средњи, (други семестар дипломских студија – мастер) даље развија знања из претходног курса, која се сада примењују на сложенијим моделима и напреднијим методама анимације. Обухваћене су две области дизајна, моделовања и методе анимације. Прва је моделовање „чврстих“, недеформабилних објеката. Тип анимације је анимација повезаним кључевима и анимација по путањи. Друга област је моделовање органских и природних форми. Анимација је применом деформера и морфинга. Изучавају се примене текстура и основе фотореалистичног рендеринга.

На КУРСУ ТРИ, напредном, (трећи семестар дипломских студија – мастер) на конкретном задатку, пролази се кроз продукцију кратке анимиране форме. Изучавају се методе моделовања и анимације сложених органских модела, хуманоида или хибридиних бића. Ради се FK и IK анимација, примена предефинисаних скелета, “еnveloping” – деформације модела, нелинеарна анимација и примена и комбинација motion capture података.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава представља комбинацију више облика рада: предавања, показне наставе рада у сотверу као и интерактивног рада са студентима. Поред рада на рачунару, студенти су у процесу дизајна карактера упућени на ликовне форме: цртање, скицирање и колажирање. При раду на анимацији – дизајну покрета, студенти су усмеравају на глуму, истраживање покрета и проучавање властите мимике и гестова

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер