УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 01/07/2014 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

1314_M7.3_Radionica_Mitrovic_ilustracija_o

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.3. – Радионица 3 – Програмирање простора

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
арх. Бранислав Митровић, редовни професор

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
арх. Верица Међо, асистент
Марх. Јелена Кузмановић, сарадник
Марх. Марија Миковић, сарадник

БРОЈ КАБИНЕТА: 239

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
Кроз серију амбијенталних приказа (монтажа) студенти истражују перформативне карактеристике изабраног дела (или изабраних делова) пројекта. Предмет задатка могу бити монтаже пројектованог простора сцене, гледалишта или неког другог архитектонског простора који поседује капацитет за извођење или перформанс (холски простор, спољашњи отворени простори, коридори, галеријски и радионички простори и слично). Свака монтажа представља једну секвенцу, а међусобно повезивање секвенци дефинише концепт укупне перформативности пројектованог простора. Монтажа може бити у форми амбијенталих приказа на форматима А5 (од 3 до 7 прилога) или у форми кратког филма у трајању од 3 минута. Као исход истраживања кроз амбијеталне приказе студенти прилажу решење идеограма објекта (лого или знак објекта). Лого треба да представља симплификовано знаковно одређење концепта пројектованог објекта.

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Истраживање перформативних капацитета простора екстензије Факултета драмских уметности врши се у циљу његовог приказивања као простора за потенцијални извођачки догађај и студентска истраживања и експерименте. Метод рада подразумева индивидуални рад студента: сагледавање и анализу основних амбијенталних карактеристика најширег спектра простора намењених извођењу.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Резултат радионице представља:
1. Елаборат амбијенталних приказа (3 до 7 монтажа на листовима А5 формата) или кратки филм.
2. Лого објекта (прилог А5 формата).
Предаја елабората радионице подразумева upload прилога елабората на сајт: http://novobeogradskascena.tumblr.com/.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М7.3. – Перформативност архитектонског амбијента

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер