УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 13/12/2013 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

Radionica-Djokic

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.3. – Радионица 3 – Дневни и ноћни изглед објекта

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
др Лидија Ђокић, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА: 304

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
Дати приказ спољног изгледа објекта (3D модел) у дневним и у ноћним условима у контексту непосредног окружења. На дневном изгледу симулирати услове дневне светлости која остварује и сенке на објекту, како би се добио што реалнији приказ. Ноћни изглед објекта подразумева осветљен објекат. Осветљење може да потиче из ентеријера (које се види кроз стаклене површине), може да се ради о посебном спољном осветљењу фасаде или делова објекта (ако су у питању пуне површине), или комбинацији ова два приступа. Два изгледа би требало да буду приказана из истог (сличног) угла. Оба изгледа приказати на истом листу, формата 50/70 cm, постављеног хоризонтално. Презентација у форми изложбеног плаката и у електронској форми (на CD-у, формат pdf).

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Циљ је сагледавање ефеката које објекат својом формом и изразом изазива у спољном простору. Рад подразумева анализу могућности адекватне презентације у виду модела који нуди најреалнији приказ.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Сагледавање спољног израза објекта и анализа његовог утицаја на непосредно или шире окружење.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М7.3. – Дневни и ноћни изглед објекта

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер