УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 16/12/2013 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

Radionica-Vujovic

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.3. – Радионица 3 – Атмосфера

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Ксенија Пантовић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
Циљеви архитектонског стваралаштва изван физичких оквира везани су и за креирање “атмосфере” места која обухвата одређене сензорне квалитете које поједини простори емитују. Специфичан начин компоновања елемената, употреба различитих облика, манипулација простором, материјалима, односима светлости и сенке, има и одговарајућу емоционалну изражајност. Наизменично дејство утисака и импресија који се генеришу из перципирања физичког феномена архитектуре је искуство које одређује став према одређеном простору. Трагање за специфичном синестезијом, уочавање интригантних односа у простору и препознавање генеришућих сила које утичу на перцепцију, су неке од кључних тема за рад у радионици.

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Циљ радионице је да се, кроз форму кратког видео записа, прикаже специфична атмосфера у архитектури, конституисана кроз односе различитих елемената: материјал, светлост, сенку, присуство боја или звука, или било којих других елемената који у интеракцији са корисницима креирају јединствено и уникатно искуство простора. Просторни оквир задатка се може односити на пројекат из Студија М6, али и на било који други перцептивно интригантан простор у ком се афирмишу наведене теме.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Видео запис у трајању од 1-3 минута.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М7.3. –  Атмосфера

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер