УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 16/01/2014 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

Radionica-Djukic

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.1. – Радионица 1 – Креативни центар локалне заједнице – дневни боравак деце са инвалидитетом

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
др Александра Ђукић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
др Милена Вукмировић
Маја Милошевић МА

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
Осмислити идејно решење креативног центра локалне заједнице са фокусом на просторе за дневни боравак деце са инвалидитетом. Простор треба да буде инерактиван и флексибилан, како би током дана одговорио на основну намену, а у периодима када се не користи у те сврхе, да има могућност за смештај других садржаја и привлачење других корисника.

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Циљ радионице је упознавање студената са потребама специфичне групе корисника, као и са применом одговорајућих истраживачких метода. Посебно тежиште је дато креативном приступу. Ради се у групи или индивидуално.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Идејно решење креативног центра локалне заједнице.

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер