UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 20 - Teorija projekta Date: 24/10/2013 Ključne reči: http://allinclusive.arh.bg.ac.rs/

Modul 20 – Teorija projekta

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 20 – Teorija projekta:  Kurs 20.1. – Metodologija projekta

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Četvrtak, 16:00-18:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA: (predaja i odbrana grafičkog i seminarskih radova):
Januarski ispitni rok 2013/14.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
07.11.2013. / 05.12.2013.

NASTAVNICI:
arh. Aleksandru Vuja, docent
dr Vladimir Milenković, docent

SARADNICI U NASTAVI:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor (predavač)
mr Ivan Kucina, docent (predavač)
mr Tatjana Stratimirović, asistent
mr Milena Kordić, asistent
arh. Jelena Mitrović, asistent
arh. Davor Ereš, asistent
Mihailo Popović, mast.inž.arh.

BROJ KABINETA: 345 i 345a

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Ponedeljak, 14:00-16:00 časova.

TELEFON: +381 11 3218 725

EMAIL:
link@arh.ac.bg.rs 

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Sticanje sposobnosti za uočavanje i analizu strukture projektovanog prostora u odnosu na postupak projektovanja – prepoznavanje sklopova i elemenata i njihovih uzročno-posledičnih veza koje su od značaja za način izrade projekta. Tokom kursa student se obučava za prepoznavanje strukture arhitektonskih sklopova, elemenata koji ih grade i analizu njihovih veza od značaja za: način izrade projekta, saznanja o bitnim specifičnostima stvaralaštva vezanim za oblast arhitektonskog projektovanja, kao i karakteristikama različitih faza rada na projektu.

SADRŽAJ NASTAVE:
Modul Teorija projekta, koji uz proces projektovanja gradi metodologija projekta, u tesnoj je vezi sa programiranjem budućeg završnog rada u šestom semestru, a sa ciljem da se studenti osposobe za razumevanje procesa projektovanja, sa jedne strane, a sa druge, za uočavanje i analizu strukture projektovanog prostora u odnosu na postupak projektovanja.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, domaći zadaci, kolokvijumi, konsultacije, seminarski rad, ispit.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter