УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 17 - Изборни модул Date: 14/10/2013 Кључне речи:

Модул 17 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 17 – Изборни модул:  Курс 17.1. – Изборни предмет 1 – Елементи армиранобетонских конструкција

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
07. недеља семестра
13. недеља семестра

НАСТАВНИК:
др Ружа Окрајнов-Бајић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА: 247

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Термин консултација биће договорен у току семестра.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218789

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:

Циљ овог курса је темељније упознавање студената са могућностима примене армираног бетона у савременим архитектонским објектима, кроз упознавање са правилима пројектовања и прорачуна армиранобетонских конструкција.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:

Кроз циклус предавања студенти се упознају са елементима конструкција који се обично изводе у армираном бетону.

Детаљније ће се проучавати обликовање и конструисање, прорачун и димензионисање, коначно детаљи армирања и извођења појединих армиранобетонских елемената конструкција. Решени бројни примери биће објашњени да би студенти могли самостално да ураде своје задатке у оквиру елабората.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:

Пријављивање за овај Изборни предмет се обавља лично, доласком у Студентску службу АФ. У току наставе одржавају се предавања ех–катедра и вежбе на којима се приказују поједини бројни примери. Два пута у току семестра на колоквијуму проверава се ниво усвојеног теоретског градива. Сваки колоквијум је тест са 10 питања на која су понуђени одговори. Студенти код куће раде, а на вежбама и консултацијама предају своје задатке. На крају курса тачни, примљени задаци (укупно 4 целине задатака) чине студентски елаборат.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер