UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • arh. Goran Vojvodić

  By Arhitektonski fakultet on 16/04/2014
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 252 Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko i urbanističko projektovanje; arhitektura unutrašnjeg prostora; dizajn Goran Vojvodić (1959, Beograd) diplomirao na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu  (1986). Profesionalni angažmani u IMS-u, Energoprojektu, CIP-u i od 1989. godine u arhitektonskom birou prof. W. J. Krings u SR Nemačkoj. Od 1992. godine […]
 • mr Milan Vujović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 237 Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonska organizacija prostora AOP, tipologija Milan Vujović (1971) je diplomirao (1997) i magistrirao (2010) na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, gde je zaposlen od 2000. godine. 2011. Vanredni profesor na Departmanu za Arhitektonsko projektovanje i savremenu arhitekturu* Kao autor arhitektonskih projekata, radeći samostalno ili kao […]
 • dr Aleksandra Đukić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 253 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbani dizajn, urbana morfologija, urbana obnova Dr. Aleksandra Đukić je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavala se u Izraelu kao stipendista MASHAV-a. Profesionalno angažovanje usmereno je na urbanističko projektovanje i planiranje, urbanu morfologiju i urbana obnovu. Prezentovala je svoje radove […]
 • arh. Milan Đurić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 345 Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: struktura arhitektonskog prostora Milan Đurić rođen je 1967. u Beogradu. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, na kome je zaposlen od 1994. Na Arhitektonskom fakultetu angažovan u nastavi na teoretskim predmetima i projektantskim studijima uže oblasti arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura. Profesionalnom praksom se […]
 • dr Jelena Ivanović-Šekularac

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 350 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije Oblasti istraživanja: arhitektonske konstrukcije; primena drveta u savremenoj arhitekturi Jelena Ivanović-Šekularac (1966) diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1990). Proglašena je za studenta generacije beogradskog Univerziteta školske 1989/90. godine. Beogradski Univerzitet nagrađuje je nagradom iz fonda Sestre Bulajić za najbolji diplomski rad na Arhitektonskom fakultetu za […]
 • dr Aleksandar Ignjatović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti Broj kabineta: 231 Uža naučna oblast: istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa Oblasti istraživanja: kulturna istorija; istorija arhitekture i umetnosti; istorija istoriografije; intelektualna istorija; muzeologija Dr Aleksandar Ignjatović redovni je profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta. Autor je nekoliko desetina naučnih radova objavljenih u referentnoj naučnoj literaturi. […]
 • arh. Vladimir Lojanica

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 239 Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko i urbanističko projektovanje, stanovanje i stambene tipologije Vladimir Lojanica, rođen je 1969. u Beogradu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. Poslediplomske studije je pohađao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu na smeru Arhitektonska organizacija prostora i poslediplomski kurs studija umetnosti iz […]
 • arh. Dejan Miljković

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 344 Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko projektovanje, rekonstrukcija i revitalizacija nasleđa, prostori spektakla Dejan Miljković (1967. Beograd) redovni profesor, arhitekta. Diplomirao 1994. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1997. godine zaposlen na Departmanu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Profesionalni angažman usmeren je na projektovanje objekata iz […]
 • dr Milorad Mladenović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 302 Uža naučna oblast: likovne umetnosti Oblasti istraživanja: savremena vizuelna umetnost i arhitektura dr um. Milorad Mladenović (1966) – Studirao je slikarstvo u klasi prof. Marije Dragojlović na FLU u Beogradu 1991/1992, a diplomirao u klasi prof. Momčila Antonovića 1994. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu kod mentora prof. Milana Lojanice 1996. Magistrirao je […]
 • arh. Borislav Petrović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 238 Uža umetnička oblast: arhitektonsko projektovanje Uža naučna oblast: istraživačko projektovanje i komunikologija arhitekture Borislav Petrović Godine 2002., izabran je u nastavničko zvanje na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa značajnim iskustvom iz ranijeg perioda učešća u nastavi i rada u praksi, nacionalnog i internacionalnog ranga. Bavi se istraživačkim projektovanjem i komunikologijom arhitekture, kao i drugim […]
 • dr Ana Radivojević

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 350a Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije Oblasti istraživanja: materijali i tehnike građenja; građevinska fizika; problemi i principi održive arhitekture Ana Radivojević (1963) je, nakon završenih studija (1987), magistrirala (1998) i doktorirala (2003) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U sklopu svog profesionalnog usavršavanja pohađala je nekoliko specijalizovanih kurseva među kojima se izdvajaju The First […]
 • arh. Ivan Rašković

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 249 Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko-urbanističko projektovanje Ivan Rašković (1960) je diplomirao na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Od 1989. godine zaposlen je na Deprtmanu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta. Profesionalno angažovanje usmereno je na teoriju i praksu arhitektonsko-urbanističkog projektovanja. Pored učešća u nastavi, od 1998. godine član je autorske […]
 • dr Aleksandra Stupar

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 305 Uža naučna oblast: Urbanizam  Oblasti istraživanja: urbane studije (urbani fenomeni, urbana istorija, urbane inovacije, urbana tranzicija)   Dr Aleksandra Stupar je profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala (1997), magistrirala (2001) i doktorirala (2005). Od 2017. godine je rukovodilac Departmana za urbanizam. Aktivno učestvuje u brojnim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima […]
 • dr Mariela Cvetić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 302 Uža naučna oblast: vizuelne umetnosti Oblasti istraživanja: vizuelne umetnosti Mariela Cvetić, umetnica i teoretičarka umetnosti. Diplomirala je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1989) i na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo (1992), gde je i magistrirala (1995). Doktorirala je na Interdisciplinarnim doktorskim studijama Teorije umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u […]
 • dr Nenad Šekularac

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 347a Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi Oblasti istraživanja: arhitektonsko inženjerstvo; projektovanje i proračun drvenih konstrukcija, rekonstrukcija i sanacija arhitektonskih objekata; rekonstrukcija spomeničke baštine Nenad Šekularac (1966) diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1990), magistrirao (1997) i doktorirao (2010) na ovom fakultetu. Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zaposlen je prvo […]
 • dr Eva Vaništa Lazarević, dia

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 253 Uža naučna oblast: urbanizam i prostorno planiranje Oblasti istraživanja: urbanističko projektovanje i planiranje; urbana obnova; regeneracija i zaštita graditeljskog nasleđa. Eva Vaništa Lazarević (1961) diplomirala je na zagrebačkom Arhitektonskom fakultetu (1983), a poslediplomske studije pohađala je iz oblasti Zaštite graditeljskog nasleđa u Splitu i Dubrovniku a pod pokroviteljstvom Fakulteta u Zagrebu. Tri godine provodi u […]
 • arh. Vesna Cagić Milošević

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 252 Uža naučna (umetnička) oblast: arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura Oblasti istraživanja: arhitektonsko i urbanističko projektovanje; arhitektura unutrašnjeg prostora; regulativa za oblast arhitekture i urbanizma Vesna Cagić Milošević (1970.) diplomirala je na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonski fakultet. Od 1996. godine zaposlena je na Departmanu za Arhitekturu, od 2020. u zvanju redovnog profesora. Angažovana je […]
 • dr Ana Nikezić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitekturu Broj kabineta: 346a Uža naučna oblast: arhitektonsko projektovanje Oblasti istraživanja: urbano stanovanje, arhitektura i priroda, održivost i nasleđe Ana Nikezić živi i radi u Beogradu. Doktor je nauka u oblasti arhitekture i urbanizma (2006). Ima preko 19 godina iskustva u nastavi u oblasti Arhitektonskog i urbanističkog projektovanja i preko 14 godina iskustva u radu na naučno-istraživačkim projektima […]
 • dr Marija Maruna

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za urbanizam Broj kabineta: 245 Uža naučna oblast: urbanizam Oblasti istraživanja: upravljanje urbanim razvojem, integralno planiranje, teorija planiranja, urbanističko planiranje, javne politike urbanog razvoja, planiranje u zemljama post-socijalističke tranzicije, strateški urbani dizajn, metodologija naučnog istraživanja u urbanizmu, edukacija u oblasti urbanizma. Dr Marija Maruna (1968) je redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta. Na istom fakultetu je diplomirala (1995) […]
 • dr Dušan Ignjatović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za Arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 243 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: energetska efikasnost zgrda, termografija u arhitekturi, zelena i bioklimatska arhitektura  Dušan Ignjatović (1969) je završio Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996 kao student generacije. redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gostujući profesor na Fakultetu Tehničkih Nauka u Kosovskoj Mitrovici. Ranije gostujući […]