UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Interpolacija

  By Arhitektonski fakultet on 25/08/2017
  STUDIO M02A - PROJEKAT: INTERPOLACIJA Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor Student: Darija Rašeta Opis projekta: Istraživanje mogućnosti transformacije, redefinicije i afirmacije potencijala lokacije, arhitekturom i sadržajima. Prostorni okvir: segment bloka u između ulica Tadeuša Košćuška, Uzun Mirkove, Cara Uroša i Cincar Jankove.
 • Veza – Beograd Novi Beograd

  By Arhitektonski fakultet on 27/09/2017
  STUDIO M02A - PROJEKAT: VEZA - BEOGRAD NOVI BEOGRAD Nastavnik: arh. Zoran Abadić, docent Student: Tamara Mićović Opis projekta: Cilj zadatka je projektovanje veze kao elementa infrastrukture dva grada u vidu prostorno-programskog rešenja odnosa i afirmacije kontakta javnog prostora Beograda i Novog Beograda. Mesto, karakter i forma veze se istražuje kao potencijal istovremene graničnosti i bezgraničnosti "ničije teritorije".
 • Veza – Beograd Novi Beograd

  By Arhitektonski fakultet on 27/09/2017
  STUDIO M02A - PROJEKAT: VEZA - BEOGRAD NOVI BEOGRAD Nastavnik: arh. Zoran Abadić, docent Student: Snežana Krnić Opis projekta: Cilj zadatka je projektovanje veze kao elementa infrastrukture dva grada u vidu prostorno-programskog rešenja odnosa i afirmacije kontakta javnog prostora Beograda i Novog Beograda. Mesto, karakter i forma veze se istražuje kao potencijal istovremene graničnosti i bezgraničnosti "ničije teritorije".
 • Veza – Beograd Novi Beograd

  By Arhitektonski fakultet on 27/09/2017
  STUDIO M02A - PROJEKAT: VEZA - BEOGRAD NOVI BEOGRAD Nastavnik: arh. Zoran Abadić, docent Student: Luka Pavelka Opis projekta: Cilj zadatka je projektovanje veze kao elementa infrastrukture dva grada u vidu prostorno-programskog rešenja odnosa i afirmacije kontakta javnog prostora Beograda i Novog Beograda. Mesto, karakter i forma veze se istražuje kao potencijal istovremene graničnosti i bezgraničnosti "ničije teritorije".
 • Koncepti urbanog pejzaža : park, hotel i otvoreni gradski market

  By Arhitektonski fakultet on 06/09/2017
  STUDIO M02A - PROJEKAT: KONCEPTI URBANOG PEJZAŽA : PARK, HOTEL I OTVORENI GRADSKI MARKET Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor Student: Fedor Jurić Opis projekta: Urbani pejzaž je romantični koncept gledanja na grad kao likovnu formu sa osobenostima koje opisuju određena urbana stanja. Međutim, iza pojma urbanog pejzaža se krije potreba razumevanja grada ili barem sadašnjeg stanja urbanog okruženja. Radom na programu i arhitekturi objekata, kroz prizmu urbanog fragmenta, objašnjavamo šire odlike grada a kroz analizu tipologije, morfologije i strukture upoznajemo nove koncepte arhitekture urbanih polja. Događaj parka, hotela i marketa je otvorena urbana minijatura iz koje se izvode koncepti moguće budućnosti arhitekture grada.
 • Grad na ivici

  By Arhitektonski fakultet on 27/09/2017
  STUDIO M02A - PROJEKAT: GRAD NA IVICI Nastavnik: dr Milan Maksimović, docent Student: Hristina Ćirković Opis projekta: Opšti cilj zadatka je istraživanje potencijala javnih gradskih sadržaja (prostori kulture, rekreacije, ugostiteljstva, komercijalnih sadržaja...) u aktiviranju gradskog bloka na ivici grada.
 • Inkubator+

  By Arhitektonski fakultet on 27/09/2017
  STUDIO M02A - PROJEKAT: INKUBATOR+ Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, docent Student: Jovana Mihailović Opis projekta: U eri razvoja samostalnih malih biznisa, kao generatora razvoja, javlja se potreba za grupisanje srodnih delatnosti u arhitektonsku strukturu koja objedinjuje sve zajedničke potrebe korisnika. Boravak, rad, stvaralaštvo, sa jedne strane i potrebe za zajedničkim izložbenim i prodajnim prostorom, prostorom za edukaciju i zajedničkom logistikom (administracija, zanatske radionice, magacini, smeštaj i sl.) predstavljaju projektantski izazov.
 • Dortyol (četiri puta) – Aktiviranje prostornog potencijala gradskog bloka

  By Arhitektonski fakultet on 06/09/2017
  STUDIO M02A - PROJEKAT: DORTYOL (ČETIRI PUTA) - AKTIVIRANJE PROSTORNOG POTENCIJALA GRADSKOG BLOKA Nastavnik: dr Aleksandar Videnović, docent Student: Jelena Kovačević Opis projekta: Istraživanje mogućnosti kvalitetnog i savremenog aktiviranja potencijala prostora gradskog bloka. U okruženju istorijskog ambijenta Dorćola u Beogradu, tretira se u urbanističko – arhitektonskom smislu jedan donjogradski blok, uokviren glavnim vezama sa grebena ka Dunavu i sekundarnim podužnim pravcima...