UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Objavljena publikacija „Ka Nacionalnoj arhitektonskoj strategiji: strateški pravci i buduće akcije”

!NAS PANEL FINAL __spreads 1 1

Ova publikacija predstavlja zapis stavova i diskusija iznetih u okviru javnog stručnog panela „Ka Nacionalnoj arhitektonskoj strategiji: strateški pravci i buduće akcije” koji je održan na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, 4. aprila 2022. godine, motivisan idejom pokretanja javne diskusije u vezi sa ključnim pitanjima značajnim za razvoj buduće arhitektonske politike i predstavlja doprinos formulisanju prvog nacionalnog strateškog dokumenta u oblasti arhitekture u Srbiji.

Nacionalna arhitektonska strategija u Republici Srbiji do 2035. godine (NAS) jeste osnovni dokument arhitektonske politike u Republici Srbiji kojim se utvrđuje strateški pravac delovanja relevantnih društvenih aktera u domenu razvoja kulture građenja, unapređenja arhitektonske prakse i profesije, kao i podizanjac svesti o značaju kvaliteta arhitekture i građene sredine za kvalitet života građana. Vlada Republike Srbije poverila je, početkom 2021. godine, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ulogu vođenja i objedinjavanja složenog procesa društvenog dijaloga tokom izrade ovog važnog nacionalnog dokumenta.

U kontekstu naraslih tenzija i konflikata u društvu, a u cilju stvaranja uslova za konstruktivni dijalog i sinergetsko delovanje različitih društvenih subjekata, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet je preuzeo inicijativu za organizovanje javnog stručnog panela koji će omogućiti ne samo uvid u radni materijal Nacrta arhitektonske strategije, već i otvoreni dijalog o ključnim pitanjima i otvaranje javnog diskursa o strateškim merama koje bi trebalo preduzeti u periodu do 2035. godine.

Urednici:Arh. Vladimir Lojanica, dekan. redovni profesor
Arh. Ivan Rašković, redovni profesor
Dr Ksenija Lalović, vanredni profesor

Izdavač:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Publikaciju „Ka Nacionalnoj arhitektonskoj strategiji: strateški pravci i buduće akcije” možete pogledati ovde:

1684756951980