УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

КУЛТУРА БУДУЋНОСТИ – Студентски конкурс за осмишљавање и израду просторне интервенције на згради Аустријске амбасаде у Београду

Архитектонски факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са Аустријским културним форумом у Београду, расписује јавни, анкетни студентски конкурс за осмишљавање и израду просторне интервенције на згради Аустријске амбасаде у Београду.

Лабораторија за архитектуру и визуелна истраживања, руководиоца професора мр Бранка Павића, у оквиру Центра за истраживачку делатност Архитектонског факултета у Београду спроводи конкурс „Култура будућности“ са жељом да окупи студенте архитектуре и студенте факултета Универзитета уметности у Београду на пројектовању и реализацији просторне интервенције и допринесе остварењу циљева ове сарадње.

Screenshot 2023-05-03 at 1.14.36 PM

Logo 111

ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ КОНКУРСА

Амбасада Аустрије у Београду по други пут покреће пројекат привремене просторне интервенције на фасади зграде амбасаде. Први пут пројекат је остварен 2020. године у сарадњи са Лабораторијом интерактивних уметности Факултета драмских уметности, Универзитета уметности у Београду.

Овог пута, под називом „Култура будућности“, Архитектонски факултет Универзитета у Београду расписује конкурс у сарадњи са Аустријским културним форумом у Београду за израду идејног решења И реализацију привремене просторне интервенције на фасади зграде амбасаде.

Конкурс је отворен за групе (до 5 чланова) студената свих нивоа студија Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Првопотписани члан групе мора бити студент Архитектонског факултета, а остали чланови тима могу бити и студенти свих уметничких факултета.

Зграда амбасаде Аустрије у Београду једна је од најважнијих историјских знаменитости у ужем центру града. Кућу трговачке породице Крсмановић пројектовао је архитекта Милорад Рувидић 1898/9. године у стилу историцизма. Република Аустрија је купила 1955. године и од тада се у њој налази амбасада, а од 2010. године у овом објекту се налази и Аустријски културни форум. Елегантна зграда са уском централном фасадом и издуженим бочним фасадама неприметно се уклапа у амбијент Косанчићевог венца, Саборне цркве и Патријаршије.

Предложена просторна интервенција треба да садржи и техничко решење конструкције, које ће омогућити постављање и демонтирање ове и будућих привремених интервенција најширег спектра на згради амбасаде, тако да она физички не сме да угрози зграду амбасаде која има статус споменика културе, као ни безбедност корисника зграде и пролазника. Просторна интервенција мора да задовољи стандарде безбедности и неометано функционисање институције, као и јавног простора око зграде.

Предлог просторног решења својим карактером треба да буде у комуникацији са идентитетом места, културом и карактером корисника објекта. По свом карактеру интервенција треба буде у складу са савременим (технолошким и/или еколошким и/или концептуалним) тенденцијама уметничких пројеката намењених јавном простору.

Предложена просторна интервенција треба да садржи и списак материјала неопходних за извођење и монтажу инсталације. Пожељно је да материјали буду у складу са савременим еколошким тенденцијама, доступни приликом продукције, отпорни на различите временске услове и такви да приликом интервенција, трајања и касније демонтаже неће угрозити објекат Амбасаде.

Критеријуми за избор најбољег конкурсног ресења су иновативност и културна и тематска усклађеност (сите специфиц), еколоска прихватљивост, рационалност (лако преносиво, једноставно постављање и склањање и једноставно за одлагање) и применљивост.

Предлог пројекта треба да садржи пројекцију буџета у максималном укупном износу до 10.000 евра.

Пројекат просторне интервенције на фасади, реализоваће се кроз 3 фазе:

I фаза / студентски конкурс за идејно решење просторне интервенције

II фаза / радионица разраде победничког решења

III фаза / извођење и реализација просторне инсталације

КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

„Култура будућности“, конкурс за израду идејног решења и реализацију привремене просторне интервенције, планиране као монтажно-демонтажне структуре на фасади зграде и/или дворишту амбасаде.

Конкурсно решење може бити конципирано као јединствена просторна интевенција/инсталација или низ појединачних елемената који чине целину и успостављају међусобну интеракцију. При формирању решења применити рационалне концепте који су штедљиви, еколошки оправдани и енергетски економични. Очекује се употреба локално доступних и одрживих материјала.

ПРАВИЛА КОНКУРСА

1. Врста конкурса

Конкурс који се спроводи је по врсти отворен, према категорији учесника студентски, према задатку идејни, по облику једностепени и према начину предаје неанонимни.
Жири ће одабрати победничко решење које ће се у II фази развијати, а у III фази реализовати.

2. Услови за учешће на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају студенти свих година и свих студијских програма Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Првопотписани чланови групе морају бити студенти Архитектонског факултета, али се посебно охрабрују и мултидисциплинарни тимови чији чланови могу бити и студенти било ког уметничког факултета.
Један тим може учествовати на овом конкурсу само са једним предлогом. Једно лице може учествовати на овом конкурсу само у једном тиму.

3. Услови за спровођење конкурса

Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. Конкурс садржи и назнаку да ће се изабрана решења предати на коришћење Наручиоцу, који има право објављивања и коришћења награђених пројеката за своје потребе, без посебне накнаде, уз обавезу навођења имена аутора и Факултета.

4. Садржај конкурсног рада

  •  Назив интервенције и текстуални опис предложеног концепта (350 до 500 речи) на формату А4 у 5 примерака.
  • Графички приказ идејног решења привремене просторне интервенције на објекту и/или у дворишту Аустријске амбасаде у Београду на 2 панела А2 формата (максимална дебљина папира 300 грама). Сви графички прилози морају бити потписани именима чланова групе.
  • CV свих аутора са контакт подацима првопотписаног члана групе (е-маил и број телефона) на форматима А4 у 5 примерака.
  • Потписана изјава свих чланова групе да прихватају услове конкурса.

Достављање материјала:

Одштампани конкурсни материјал обавезно предати код секретарице факултета и дигитално на мејл адресу: kultura.buducnosti@arh.bg.ac.rs, најкасније до 20. маја до 15:00 часова.
Сви графички прилози и затворена коверта А4 формата у којој су текстуални опис, CV аутора са контакт подацима и изјава морају бити упаковани и затворени у непрозирну мапу. На спољашњој страни мапа се означава називом идејног решења и именима чланова групе.
Конкурсне пријаве које не садрже све горе наведене елементе и прилоге неће бити разматрани.

5. Конкурсни рокови

Почетак конкурсног рока: 03.05.2023.
Пријава, преузимање конкурсне документације и постављање питања на адресу: kultura.buducnosti@arh.bg.ac.rs до 15.05. 2023.
Конкурс траје до 20.06.2023.
Објава резултата ће бити 30.06.2023. године на сајту Факултета.

6. Врста награде и постконкурсне активности

Жири ће доделити прву награда у износу од 600 евра у динарској противвредности и две откупне награде у износу од по 200 евра у динарској противвредности.
Жири задржава право другачије прерасподеле награда и обештећења.
Након конкурса, у оквиру друга фазе очекује се детаљна разрада решења за извођење у смислу програма, материјализације и примењених система и технологија. Циљ друге фазе је припрема документације за реализацију интервенције.
Архитектонски факултет ће све пристигле радове јавно приказати кроз изложбу и каталог конкурсних радова.
Свим студентима, члановима награђених тимова са Архитектонског факултета, ће се ова активност вредновати са 2ЕСП бода.

САСТАВ ЖИРИЈА

Чланови жирија:

1. проф. мр Бранко Павић, руководилац лабораторије – кординатор
2. проф. арх Дејан Миљковић, члан лабораторије
3. проф. др Ана Никезић, представник ЦИД-а
4. представник Аустријске амбасаде*
5. Александра Шевић, представник Завода за заштиту споменика културе града Београда

*члан жирија биће накнадно објављен

Секретар конкурса/жирија:
доц. др ум. Иван Шулетић и асистент Сава Кнежевић

За Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
проф. арх Владимир Лојаница