UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

erasmus-pic

U toku je otvoren poziv na mobiON platformi Univerziteta u Beogradu  okviru Erazmus+ programa mobilnosti, ključna akcija 103 (Erasmus KA103 countries), za odlazak na stručnu praksu. 

Prijave se vrše preko onlajn platforme Univerziteta u Beogradu.
Studenti sami pronalaze odgovarajuće institucije na kojima bi realizovali trening mobilnost.
Stručna praksa se može realizovati zaključno sa 31. oktobrom 2023. godine (odlazak, boravak od minimalno 2 meseca i povratak), ali ne posle ovog datuma. 

 Rok za podnošenje prijava je do 01. aprila 2023. godine u 16:00. 

 Više informacija o studentskim praksama, uslovima, potrebnoj dokumentaciji, kao i prijavni formular dostupni su na linku u prilogu. https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents 

 Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Ružici Pavlić
Centar za međunarodnu saradnju i komunikacije
Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet
ruca@arh.bg.ac.rs / tel: +381 11 3218 767 

 Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.