UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Hospital Outdoors

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski  fakultet, zajedno sa Arhitektonskim fakultetom Sapienza Univerziteta u Rimu i Departmanom za arhitekturu Univerziteta u Firenci, suizdavač knjige Hospital Outdoors: quality through users’ experience urednika Francesca Giofrè i Zorana Đukanovića.

Kniga je izašla u izdanju jednog od najeminentnijih svetskih izdavača za oblast planiranja i projektovanja zdravstvenih tehnologija i kompleksa: TESIS Centro Interuniversitario di Ricerca – “Sistemi e Tecnologie per le Strutture Sanitarie, Sociali e della Formazione” / Università degli Studi di Firenze / Dipartimento di Architettura (DiDA).

Detaljnije:
https://www.tesis.unifi.it/art-164-new-book.html
https://www.tesis.unifi.it/art-163-nuova-pubblicazione.html

Ova knjiga predstavlja rezultate dugogodišnjih istraživanja koja su sprovođena u nastavnim i vannastavnim aktivnostima našeg fakulteta (Public Art & Public Space programa i PaPsLab-a), kroz međunarodnu saradnju između naše skole i arhitektonskog fakulteta Sapienza univerziteta u Rimu i kroz široku međunarodnu mrežu profesionalaca i eksperata iz oblasti planiranja i projektovanja zdravstvenih kopleksa sa različitih kontinenata.

Sa našeg fakulteta u realizaciju ovog izdanja su, pored urednika Zorana Đukanovića, bili ukljuceni i ass. dr Jelena Marić kao koautorka jednog poglavlja i Prof. dr Jelena Živković kao uvodničarka.