UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

erasmusplus-logo-all-en-300dpi

Poziv za prijavljivanje u okviru inter-institucionalnog sporazuma sa

 


 

Poziv za prijavljivanje u okviru projekta CIRCLE. U

Za jesenji semestar akademske 2023/24. godine planirane su sledeće mobilnosti studenata master studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

 • Tehnički univerzitet u Berlinu, Nemačka: Master Arhitektura
 • Univerzitet u Đenovi, Italija: Master Arhitektura
 • Univerzitet u Beču, Austrija: Master Arhitektura
 • Univerzitet u Luvenu, Belgija: Master Arhitektura
 • Univerzitet u Oslu, Norveška: Master Arhitektura

 Period boravka – jesenji semestar 2023/2024. godine

 Za studente doktorskih studija planirane su sledeće mobilnosti:

 • Tehnički univerzitet u Berlinu, Nemačka
 • Univerzitet u Đenovi, Italija
 • Univerzitet u Oslu, Norveška
 • Univerzitet u Luvenu, Belgija
 • Univerzitet u Beču, Austrija

 Period boravka – 2 meseca zaključno sa 31.10.2023.

 Proces selekcije obavlja se posredstvom online platforme Univerziteta u Beogradu – MOBION (mobion.bg.ac.rs).

Konačnu selekciju učesnika u programu mobilnosti vrše navedeni Univerziteti po prijemu potpune dokumentacije.

Rok za registraciju putem MOBION platforme je do 01.04.2023.

OPŠTI USLOV ZA SVE KANDIDATE: prosečna ocena u toku studija 8,5 i viša.

Posebni uslovi za kandidate u slučaju da se prijavi više kandidata su portfolio i eventualni intervju koji će se obaviti sa predstavnicima fakulteta domaćina i fakulteta koji šalje.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA ONLAJN REGISTRACIJU STUDENATA PUTEM MOBION PLATFORME

 1. Confirmation of enrolment / Potvrda o upisanoj godini
 2. Copy of the first page of your students booklet / Skenirana prva strana indeksa
 3. Transcript of Records / Prepis ocena
 4. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees / Diploma/e i dodatak/ci diplome/a koje ste stekli na prethodnim nivoima studija.
 5. Proof of language skills of relevant language at the host institution / Dokaz o stečenom nivou znanja stranog jezika koji je strana VŠI postavila kao uslov.
 6. CV / Resume / Relevantna biografija na engleskom jeziku, ili zvaničnom jeziku strane VŠI domaćina.
 7. Motivational Letter / Motivaciono pismo
 8. Erasmus+ Learning Agreement / Ugovor o učenju preuzeti sa linka Ugovor o učenju
 9. Invitation Letter for PhD Mobility / Pozivno pismo za kandidate za mobilnost na doktorskim studijama
 10. Fewer opportunities candidates / Kandidati sa smanjenim mogućnostima

Više informacija na linku u prilogu

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents

PORTFOLIO (maksimalno 3 rada rađena tokom studija – ukupno 10 strana A4 formata za sva tri rada) – veličina fajla do 2MB, PDF format

– radovi mogu, ali ne moraju, biti različitog karaktera: arhitektonski/urbanistički projekat, konceptualno rešenje/strategija razvoja, pisani rad (pisani rad može biti predstavljen samo kroz formu apstrakta) – prilaže se u delu aplikacije *other relevant document*

Za proceduru potpisivanja Ugovora o učenju (Learning Agreement) i sva dodatna pitanja možete se obratiti Ružici Pavlić, koordinatoru za studentsku mobilnost,

ruca@arh.bg.ac.rs / tel: +381 11 3218 767

 Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.