UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Semestralna izložba – Integralni projekat IP1 / rukovodilac studijske celine doc. dr Danijela Milovanović Rodić

MO1 IP1

Pozivamo sve studente, članove porodica i prijatelje naših studenata, buduće studente, kao i širu javnost, da pogledaju izložbu – rezultate rada studenata druge godine osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitekture na predmetima iz jesenjeg semestra školske 2022/23 godine:

MASIU Semestralna izložba – Integralni projekat IP1, rukovodilac doc. dr Danijela Milovanović Rodić 

“Predmet Integralna analiza teritorije upoznaje studente sa sistemom planiranja i upravljanja prostornim razvojem u Srbiji, aktuelnim politikama prostornog razvoja i načinima donošenja odluka u domenu izgradnje. Cilj kursa je upoznavanje sa integralnim pristupom analizi i razumevanju, te time i koncipiranju razvoja teritorije u konkretnom ekonomskom, institucionalnom i kulturnom okviru. Integralni pristup podrazumeva da se u procesu analize, razumevanja i koncipiranja razvoja teritorije razmatraju različiti: (a)  aspekti (održivog) razvoja (ekonomski, ekološki, društveni i kulturni), i teme (problemi) razvoja teritorije, (b) prostorni nivoi / obuhvati i međusobne relacije različitih delova / tipova teritorije (izgrađene i prirodne sredine), (v) tipovi instrumenata upravljanja / planiranja razvoja, (g) nivoi uprave i njihove organizacije, (đ) mehanizmi i tipovi izvora finansiranja razvoja, (e) aktera (privatni, javni, civilni) i njihove uloge / interesi / inicijative i međusobne relacije na konkretnoj teritoriji.Težište je na razumevanju institucionalnog i organizacionog okvira planske intervencije u uslovima postojanja različitih, često konfliktnih interesa aktera kojih se razvoj tiče.

Studenti se usmeravaju na konkretno područje – teritoriju, kroz čiju analizu savladavaju osnovne veštine istraživanja. Tema zadatka se vezuje za aktuelna pitanja od stručnog i teorijskog interesa.” – izvod iz kurikuluma predmeta

Izložba se održava u periodu od 6-10 februara 2023. godine, u prostoru Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, na drugom spratu, u hodniku ispred sala 219-222.

 

Dobrodošli!