UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

KONKURS „STUDENTSKI GRAD“, Novi Beograd
Raspisivač / Naručilac konkursa
Vlada Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
uz podršku
United Nations Development Programme
u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije

raspisuju javni međunarodni jednostepeni arhitektonsko-urbanistički konkurs ZA UREĐENJE KOMPLEKSA, IZGRADNJU NOVIH I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH SMEŠTAJNIH KAPACITETA U KOMPLEKSU „STUDENTSKI GRAD“ U NOVOM BEOGRADU

Konkursni rokovi

Početak konkursnog roka/ datum oglašavanja 25.07.2022.
Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do 25.09.2022.
Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 25.10.2022. godine do 15:00 časova (GMT +1).
Objavljivanje rezultata konkursa 14.11.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).

Sastav žirija

Predsednica žirija:
dr Grozdana Šišović, arhitekta
članovi žirija:
Lazar Kuzmanov, arhitekta
dr Đorđe Alfirević, arhitekta
Matija Bevk, arhitekta
Milutin Đurović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS

Zamenik člana žirija:
Goran Minić, Ustanova Studentski centar Beograd

Konsultant za energetsku efikasnost:
Ranko Božović, dipl.inž.maš.

Izvestioci:
Marija Pjevač, arhitekta
dr Milena Grbić, arhitekta

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 56.000,00 USD prema sledećoj raspodeli:
• Prva nagrada…………………………………………28.000,00
• Druga nagrada………………………………………14.000,00
• Treća nagrada…………………………………………7.000,00
• Pet otkupa od po…………………………………….1.400,00
* Napomena : nagrade i otkupi u neto iznosu se isplaćuju po kursu USD UN Operational Rates of Exchange ili skraćeno UNORE kurs.

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Jezik konkursa je srpski ili engleski jezik.

Sve potrebne informacije možete naći na sledećem linku: https://studentski-grad.konkurs.rs/

4