UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

ilustracija_ master predavanje

PREDAVANJE

doktorske akademske studije 

petak, 10. decembar 2021. u 18 časova

Sala 200 (Svečana sala)

 

Alen Žunić

Arhitektura pisane reči – istraživački postupak

U okviru predavanja dr. Alena Žunića biće izložene specifičnosti individualnog pristupa teorijskom i naučnom delovanju, prikazano kroz nekoliko autorovih ključnih istraživačkih tema i internacionalnih iskustava sa akademskih boravaka na čuvenim svetskim univerzitetima (Harvard GSD-u, MIT-u, ETH Zürichu i Columbia University NYC). Biće prikazan slojevit pristup istraživanju dr. Žunića – od rada na doktorskoj disertaciji do objavljivanja više autorskih knjiga i naučnih monografija koje se bave arhitekturom, arhitektima i njihovim opusima i teorijskim radovima, sa akcentom na arhitekte-projektante kojima su istraživanja i pisanje bili osnova za bolje projektovanje. Detaljnijom elaboracijom odabranih istraživanja biće prikazan proces razvoja određene naučne teme, posebno problemsko i vremensko dimenzionisanje istraživanja, postupak obrade materijala s obzirom na optimalno trajanje istraživanja i očekivani format publikacije. Posebno će biti predstavljene autorove teorijske monografije koje su dva puta nagrađivane u Srbiji: Nagradom „Ranko Radović“ (2016., 2018.) i priznanjem Novosadskog salona arhitekture (2020.). Pored toga, predavanje će se dotaknuti i praktičnih problema naučno-istraživačkog rada, od načina odabira tema do mogućnosti njihove racionalne elaboracije i objavljivanja, sa posebnim osvrtom na metodološki postupak koji dr Žunić lično koristi. Glavna teza izlaganja je usmerena na afirmaciju naučne analize i pisanja kao najboljih alata za strukturiranje misli, ideja i predloga pri delovanju u arhitektonskoj praksi. Istraživanje i teorijski rad Alen Žunić smatra neodvojivim aspektom svakog ozbiljnog projektantskog postupka. 

http://albatross.hr/research/

 

biografija

Doc. dr. sc. Alen Žunić, MDesS, mag. ing. arh. [Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu]

Alen Žunić, arhitekta i urbanista, magistrirao je na Harvard GSD-u i MIT-u Cambridge, doktorirao na AF ​​u Zagrebu, sa postdoktorskim usavršavanjem na ETH_gta Institute Zürich. Radio je kao gostujući istraživač na Columbia University NYC_Academy for Advanced Studies, a trenutno je docent na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je i direktor inovativnog Albatross – Architecture + Reseach Officea, sa brojnim nagradama osvojenim na arhitektonsko-urbanističkim konkursima. Osim projektovanjem bavi se i naučnim istraživanjem, za šta je nagrađen najvišim priznanjima poput Nagrade Grada Zagreba, Nagrade ”Ranko Radović” i Nagrade ” Vera Johanides” za najboljeg mladog naučnika u Republici Hrvatskoj. Objavio je 15 autorskih i uređivačkih knjiga, kao i brojne istraživačke članke i studije.

 

 

2