UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

POSTER ZA GOSTUJUCA PREDAVAJA

Gostujuća predavanja na predmetu Ekonomija u Arhitekturi i Urbanizmu biće na temu “Iskustva arhitekata u upravljanju gradom”.
24.11.2021. u 14 časova u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta – gostujući predavač je Milutin Folić, bivši gradski urbanista u periodu od 2015. do 2019. godine.
01.12.2021. u 14 časova u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta – gostujući predavač je Dejan Vasović, bivši gradski arhitekta u periodu od 2009. do 2013. godine.